Nederlands onderzoek spectaculair schoeisel Toetanchamon afgerond


NORG, 20100409 -- Toetanchamon is beroemd vanwege de vele schatten die gevonden zijn in zijn graf. Minder goed bekend zijn de fantastische gouden schoenen en sandalen die zijn geborgen. Nu, bijna 90 jaar na de ontdekking, is het wetenschappelijk onderzoek door de Nederlandse archeoloog Dr. Andr Veldmeijer naar de schoenen en sandalen van deze Egyptische farao afgerond.

In 1922 werd het nagenoeg ongeschonden graf van de Egyptische farao Toetanchamon door de Engelse archeoloog Howard Carter ontdekt in de Vallei der Koningen te Luxor. Tien jaar lang heeft hij met zijn team gewerkt om de vondsten te bergen, conserveren en registreren. De rijkdommen uit het graf maakten de farao wereldberoemd en nog steeds spreekt de koning zeer tot de verbeelding.

Het schoeisel, meer dan 80 stuks waaronder spectaculaire gouden sandalen, sandalen gemaakt van kralen en prachtig versierde schoenen, zijn gedurende drie jaar door de Nederlandse archeoloog Dr. Andr Veldmeijer nauwkeurig bestudeerd. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de Egyptische Oudheidkundige Dienst (Supreme Council of Antiquities) en de museum autoriteiten in Cairo. De resultaten zijn, met medewerking van verschillende (buitenlandse) specialisten, gepubliceerd in een rijk gellustreerd boekwerk met als titel Tutankhamun's Footwear.

Naast de archeologische informatie en vergelijk met ander oud Egyptisch schoeisel, zoals dat van de koning's overgrootouders, is ook gekeken naar schoeisel in teksten en de afbeeldingen in graven.

Opmerkelijk is dat de op het oog zo eenvoudige sandalen, gemaakt van gras en palm blad, juist belangrijke status symbolen waren. De gouden sandalen die aan de voeten van de mummie zijn gevonden zijn zelfs imitaties van deze sandalen. Slijtage en voetafdrukken op de zool toont aan dat de koning er daadwerkelijk mee gelopen heeft. Verder is gebleken dat de bijzondere, met goud en halfedelstenen gedecoreerde schoenen, Egyptisch zijn en geen giften van buitenlandse vorsten. Omdat er geen sporen van gebruik zijn, lijkt het waarschijnlijk dat de koning deze droeg bij officile gelegenheden waarbij hij niet zelf hoefde te lopen. Mogelijk zijn enkele paren aangepast zodat het ook goed bleef zitten aan de koning's misvormde voet.

Deze en andere resultaten van het onderzoek zijn opgeschreven in het boek Tutankhamun's Footwear, uitgegeven door DrukWare Publishing in Norg. Het is geschreven in eenvoudige taal (Engels) met een uitgebreide lijst waarin vaktermen worden uitgelegd. Daarnaast bevat het boek vele tekeningen en (kleuren) foto's die helpen in het verduidelijken van de tekst en een goed beeld geven van het leven in het oude Egypte. Voor meer details, zie bijgevoegde flyer.

Doelgroep: genteresseerd publiek, Egyptologen (filologen, archeologen), historici (algemene kunsthistorici, kunsthistorici gespecialiseerd in het oude Egypte, kostuum en mode historici)

Trefwoorden: Toetanchamon, Echnaton, Yuya en Tjuiu, oud-Egyptisch schoeisel, twee- en drie-dimensionale kunst, oud Egyptische tekst, sandaal, schoen, goud, mummie, filologie, Amarna, leer, kralen, koning, farao

Zie ook: dsc.discovery.com/ en
news.discovery.com/archaeology/fancy-footwear-ancient-egypt-slides.html

Voor informatie kunt U contact opnemen met Geert Jan Engelmoer, DrukWare Publishing, Norg, 0592613537 / 0652138072 geertjan@drukware.nl. Voor een volledige inhoudsopgave van het boek zie www.drukware.nl.

Voor wetenschappelijke informatie kunt U contact opnemen met Dr. Andr J.Veldmeijer, PalArch Foundation, Amsterdam, 0031 (0)20 613 7940 of veldmeijer@palarch.nl

DrukWare


Deel: ' Nederlands onderzoek spectaculair schoeisel Toetanchamon afgerond '
Lees ook