PERSBERICHT - 13 JULI 2001

Zweden Informatie Centrum verhuist naar Zweden

Het Zweden Informatie Centrum, de toeristische informatiedienst voor consumenten, is met ingang van 1 juli verhuisd naar Zweden. Telefoontjes, e-mails, faxen en brieven van consumenten komen vanaf die datum terecht bij een internationaal call-centrum in Sollefteå.

Daar worden consumenten uit de hele wereld geholpen om hun reis naar en in Zweden zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. In het call-centrum worden consumenten geholpen door een Nederlandstalige operator.

Door de verhuizing worden de volgende gegevens gewijzigd:

Telefoon: 0900 - 2025 200 (75cent per minuut) komt te vervallen en is per 1 juli 2001 automatisch doorgeschakeld naar een nieuw, gratis nummer: 00 800 - 30 80 30 80. Dit telefoonnummer kan uiteraard ook direct gebeld worden.

Fax: 0172 - 460 877 komt te vervallen.
Het nieuwe faxnummer wordt: 00 - 46 - 620 15011

Adres: Het nieuwe postadres voor consumenten wordt:

Zweden Informatie Centrum
Postbus 27
2400 AA Alpen a/d Rijn

Het emailadres info@zweden.nl en de website www.zweden.nl blijven ongewijzigd. In alle publicaties over Zweden kan vanaf heden worden verwezen naar bovenstaande gegevens.

Noot aan de redactie:

Voor wat betreft uw eigen persaanvragen, kunt u- als vanouds - een beroep doen op onze persattachée Agnes Strojenga. De adresgegevens voor de pers blijven dan ook onveranderd:

Projectburo Zweden

Kantooradres: Europalaan 16, Alphen a/d Rijn
Postadres: Postbus 757, 2400 AT Alphen a/d Rijn Tel: 0172-49 29 46
Fax 0172-49 30 46
E-mail: agnes@zweden.nl

Deel: ' Nederlands Zweden Informatie Centrum naar Zweden verhuist '
Lees ook