De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

22 juli 1999

Perscommuniqué

Het bericht in het Financieele Dagblad van heden dat de Nederlandsche Bank de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zou hebben gewezen op risicovolle banken en dat de VNG op grond daarvan een brief zou sturen aan elk gemeentebestuur in Nederland is onjuist.

Voor nadere vragen of informatie kunt u zich wenden tot de Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting van de Nederlandsche Bank (tel: 020 - 524 3100 / 020 - 524 3361).

Deel: ' Nederlandsche Bank weerspreekt Financieele Dagblad '
Lees ook