TuinbouwNet


Nederland: nog veel Jonagold

Volgens het Productschap Tuinbouw (PT) lag er in Nederland op 1 januari jongstleden nog ruim 260.000 ton appelen in opslag. Hiermee is de voorraad vijf procent groter dan een jaar geleden. Vooral van de rassen Jonagold/Jonagored en Elstar zit nog veel koelcellen. Het PT heeft de voorraad peren in ons land begin deze maand geschat op 62.000 ton tegen 55.000 ton in 1998.

Telers en handelaren hebben in december van het afgelopen jaar 33.000 ton appelen geruimd, tien procent meer dan in 1997. Van de rassen Cox's O.P., Boskoop en Golden Delicious weken de voorraden begin deze maand weinig af van die van 1998. De prijzen van Nederlandse appelen zijn nog altijd erg mager.

De afzet van Nederlandse peren liep in december 1998 redelijk. Er was voldoende binnen- en buitenlandse vraag om de telersprijzen op peil te houden. Weliswaar werd vorige maand niet zoveel afgezet als in 1997, maar de voorraad kon toch met circa 13.000 ton afgebouwd worden. Van het ras Conference lag er begin dit jaar nog 51.000 ton in de koelcellen tegen 40.000 ton een jaar geleden. Van de andere rassen begint de voorraden al aardig te slinken.

Nederland: appel- en perenvoorraad op 1 januari

Pt x 1.000 ton

1996/97 1997/98 1998/99r
Jonagold* 100 100 106
Elstar 90 70 84
Golden Del. 35 35 32
Boskoop 15 18 17
Cox's O.P. 20 20 19
Ov. appelen 10 7 4
Totaal appelen 270 250 262
afgezet in december 30 30 33

Conference 50 40 51
Doyenné du Comice 8 7 7
Ov. peren 7 8 4
Totaal peren 65 55 62
afgezet in december 10 18 13


* incl. Jonagored

r = raming

Deel: ' Nederlandse appelvoorraad 5 procent groter dan jaar geleden '
Lees ook