---

Ministerie van Defensie---

Foto: Nederlandse ISAF dokter helpt Afghaanse kinderen (maj. Weemering, KL-voorlichting ISAF)

Nederlandse arts helpt Afghaanse kinderen

17-05-2002

Het Nederlandse ISAF-detachement in Afghanistan beschikt voor de geneeskundige verzorging over een Nederlandse arts en een eigen chirurgisch team, bestaande uit een chirurg, anesthesist en operatiekamer-assistenten. Hierdoor komen de Nederlandse militairen wat betreft de geneeskundige zorg niets tekort. Voor de bevolking van de Afghaanse hoofdstad Kaboel ligt dat echter heel anders. De slechte hygiënische omstandigheden en de gebrekkige geneeskundige zorg hebben de nodige ziektes tot gevolg. Zo komen ziektes als malaria en leishmaniasis nog altijd op grote schaal voor. Het is dan ook niet vreemd dat het Nederlandse medische personeel de handen uit de mouwen steekt om de Afghanen te helpen.

Van de ziekte leishmaniasis zijn alleen al in Kaboel 100.000 gevallen bekend. De ziekte wordt overgebracht door de zandvlieg en veroorzaakt uiteindelijk lelijke littekens op onbedekte lichaamsdelen, zoals het gezicht. Luitenant-kolonel arts Mathon Heuts, de Nederlandse militaire arts in Kaboel, draait samen met een Engelse, een Oostenrijkse en een Duitse collega spreekuur in Kaboel om de ziekte te bestrijden. De dankbaarheid van de lokale bevolking is van de gezichten af te lezen. "Door een tijdige behandeling kan de grootte van de littekens beperkt worden. Ondanks dat de injecties zeer pijnlijk zijn, komen de kinderen wekelijks terug voor vervolgbehandeling. Elk kind dat wij behandelen is voor het leven genezen. Dat geeft mij als arts - en mens - een goed gevoel", aldus Heuts.

De arts is er natuurlijk in eerste instantie voor de Nederlandse ISAF-militairen, maar gelukkig heeft hij ook tijd en gelegenheid om dit dankbare werk te doen. "De geneeskundige hulporganisatie HOPE heeft onze hulp gevraagd bij dit leishmaniasis-project . Als arts vind ik dat natuurlijk een zeer goed initiatief. De medicijnen worden geleverd door HOPE en samen met mijn geneeskundige personeel kan ik goed werk verrichten voor deze mensen, waardoor het mes aan twee kanten snijdt: wij hebben een goed gevoel omdat we directe hulp kunnen bieden en de plaatselijke bevolking wordt geholpen." (fotos: maj. Weemering, KL-voorlichting ISAF)

* Dossier: Afghanistan/Strijd tegen het terrorisme
Foto: Nederlandse ISAF dokter helpt Afghaanse kinderen (maj. Weemering, KL-voorlichting ISAF)

Deel: ' Nederlandse arts helpt Afghaanse kinderen '
Lees ook