KPMG


02-06-1999
Nederlandse bedrijven hebben nauwelijks aandacht voor innovatie

Nederlandse ondernemingen besteden nauwelijks aandacht aan innovatie. Hoewel de meeste bedrijven innovatie wel belangrijk vinden en beseffen dat vernieuwing noodzakelijk is om te kunnen overleven, wordt door de druk van de dagelijkse activiteiten te weinig prioriteit aan innovatie gegeven. Dit blijkt uit onderzoek van de Rabobank en KPMG. Bij veel bedrijven wordt dan ook alleen op een projectmatige manier aan innovatie gewerkt. Bij slechts één op de vier bedrijven is één van de werknemers specifiek verantwoordelijk voor innovatie. Bij één op de tien ondernemingen zijn één of meer werknemers fulltime met innovatie bezig. Dat de ondernemingen innovatie wel belangrijk vinden, blijkt volgens prof. drs J.W. Ganzevoort van KPMG uit het feit dat 80% van de onderzochte bedrijven verwacht niet te zullen overleven als niet voldoende tijd en geld vrijgemaakt wordt voor innovatie. Bij grote ondernemingen vreest ruim 90% voor het voortbestaan als innovatie onvoldoende aandacht krijgt. Tweederde van de bedrijven benadrukt het belang van innovatie dan ook expliciet in de bedrijfsstrategie.

Ruim 80% van de bedrijven vindt dat Nederlandse ondernemingen bekend staan om hun creatieve ideeën. Een meerderheid vindt zelfs dat het eigen bedrijf innovatiever is dan de gemiddelde onderneming. Grote bedrijven richten zich bij hun innovaties vooral op vernieuwing van producten, diensten en productiemethoden. Kleine en middelgrote ondernemingen innoveren vooral de ontwikkeling en opleiding van het personeel. Hoewel 95% van de bedrijven aangeeft actief te zijn geweest op het gebied van innovatie, slaagt bijna éénderde van de ondernemingen in de praktijk niet in de opzet voor innovatie. Grootste belemmeringen vormen een gebrek aan tijd en de vermeende hoge kosten.

Uit het onderzoek van de Rabobank en KPMG blijkt voorts dat bij sollicitaties het creatief en innovatief denken van de sollicitant een steeds grotere rol speelt. Iets meer dan de helft van de onderzochte bedrijven stimuleert bovendien de werknemer tijd vrij te maken voor het ontwikkelen en uitwerken van ideeën. Hoewel de overheid innovatie in het bedrijfsleven financieel steunt, vindt de helft van de bedrijven dat de overheid onvoldoende maatregelen treft om innovatie te stimuleren. Volgens Ganzevoort is de belangrijkste reden hiervoor dat innovatie nog altijd sterk is gekoppeld aan technologie, terwijl de toegevoegde waarde van de economie op dit moment bijna uitsluitend aan dienstverlening is gekoppeld.

Volgens dr W.M. van den Goorbergh van de Rabobank is de bestaande regelgeving teveel gebaseerd op technische productvernieuwing. Van den Goorbergh: "Bij het opnieuw vaststellen van innovatiebeleid zal het kabinet de regelingen dan ook moeten uitbreiden met de dienstensector. Daarnaast zal de overheid veel meer moeten doen aan de bekendheid van bestaande stimuleringsmaatregelen. De WBSO, de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, waarmee de overheid technologische vernieuwing stimuleert door middel van een tegemoetkoming in de loonkosten is slecht bij éénderde van de ondernemingen bekend. Bovendien maakt maar 7% van de bedrijven daadwerkelijk gebruik van deze regeling".

Voor nadere informatie: Andy Bellm, telefoon (020) 6567039

Deel: ' Nederlandse bedrijven hebben weinig aandacht voor innovatie '
Lees ook