Productschap Vis


4 oktober 2001:

NEDERLANDSE BEDRIJVEN SPELEN GROEIENDE ROL IN EUROPESE VISHANDEL

Rijswijk, De voorzitter van het Productschap Vis, de heer drs. D.J. Langstraat heeft vandaag het eerste exemplaar van het Structuuronderzoek 'De Nederlandse visverwerkende industrie en groothandel' overhandigd aan Staatssecretaris Faber van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
In opdracht van het Productschap Vis onderzocht het LEI (Landbouw Economisch Instituut) de economische structuur van de handel en verwerkende industrie voor vis in Nederland. Veel bedrijven groeien naar een nieuwe rol binnen de Europese levensmiddelenmarkt. Het assortiment wordt verbreed met kweekvis zoals zalm, en vis uit derde landen. De afzet is steeds vaker bestemd voor Europese grootwinkelbedrijven. De bedrijven investeren steeds meer in productontwikkeling. De eigendomsverhoudingen worden geïnternationaliseerd. Nederlandse importeurs en logistieke bedrijven spelen een groeiende rol in de Europese vishandel.

Huidige omvang
De Nederlandse verwerkende industrie van vis, schaal- en schelpdieren bestaat uit 280 vestigingen met een omzet van bijna 2 miljard euro. Ondanks enkele belangrijke fusies blijft de concentratiegraad laag door de opkomst van nieuwe bedrijven. De 4 grootste ondernemingen zorgen voor 20% van de sectoromzet. De bruto toegevoegde waarde van de sector komt met circa 360 miljoen euro (800 miljoen gulden) uit op 20% van de omzet. De bestemming van de producten van de visverwerking ligt voor 75% in het buitenland.

Visverwerking in Nederland is voornamelijk gebaseerd op platvis, haring, schelpdieren en garnalen. Ongeveer 7.000 mensen zijn werkzaam, waarvan 20% in tijdelijke dienst. Daarnaast zijn ruim 100 importeurs en logistieke bedrijven betrokken bij de import uit derde landen.

Rond- en platvis
De verwerking van rond- en platvis vormt het belangrijkste onderdeel binnen de Nederlandse visindustrie. Het betreft ongeveer 90 bedrijven met een totale omzet van ruim 0,7 miljard euro (1,5 miljard gulden). De meeste vestigingen zijn in Urk. De rond- en platvisverwerking geeft werk aan bijna 2.700 personen waar-van 25% werkt in tijdelijk dienstverband.

Schelpdieren
In de schelpdiersector zijn bedrijven actief in de handel en productie van verse mosselen, mossel-conserven en kokkelconserven. De ongeveer 15 bedrijven haalden in 2000 een totale omzet van 200 miljoen euro (440 miljoen gulden). Met een totale werkgelegenheid van 900 is de schelpdiersector de op één na belangrijkste onderdeel binnen de Nederlandse visindustrie. Ongeveer 20% van de werknemers is in tijdelijke dienst. De productie vindt hoofdzakelijk plaats Yerseke en is sterk afhankelijk van de aanvoer in Nederland.

Haring
De haringverwerkende industrie bestaat uit ongeveer 20 bedrijven met een sectoromzet van ruim 135 miljoen euro (300 miljoen gulden). De bedrijven zijn meest gevestigd in Katwijk, Scheveningen en Vlaardingen. De omzet van de industrie wordt gedragen door gezouten en zure haringproducten. Ongeveer 750 mensen zijn werkzaam in de sector. De seizoenmatige aanvoer van maatjesharing wordt opgevangen door wisselende inzet van tijdelijke arbeid.

Buitenlandse handel
Tussen 1996 en 2000 steeg de invoerwaarde van vis en visproducten met 50% naar 1,3 miljard euro (bijna 3 miljard gulden). Met name vanuit landen buiten de Europese Unie werd meer ingevoerd. Ook de uitvoerwaarde steeg (+30 %) en bedroeg 1,9 miljard euro (4,3 miljard gulden). Nederlandse exporteurs verkochten slechts 10% meer in volume maar kregen daarvoor wel een 18% hogere prijs.

Deel: ' Nederlandse bedrijven spelen groeiende rol in vishandel '
Lees ook