Ingezonden persbericht


Ratings beleggingsfondsen juni 2001:

Nederlandse beleggingsfondsen presteren bovengemiddeld

AMSTERDAM, dinsdag 17 juli 2001

Ratings Beleggingsfondsen juni 2001

Morningstar heeft ratings van beleggingsfondsen per ultimo juni berekend. De in Nederland gevestigde fondsen behaalden gemiddeld een rating van 3.5 sterren, terwijl het Europees gemiddelde 3 sterren is.

Morningstar berekent ieder maand ratings. In totaal kregen per ultimo juni 133 fondsen met als vestigingsland Nederland een rating. In mei was het aantal Nederlandse fondsen met een rating nog 110. Overigens heeft het merendeel van de in Nederland aangeboden fondsen een vestigingsplaats buiten Nederland. Van de ruim 1000 fondsen van de Morningstar website, zijn er ruim 300 gevestigd in Nederland.

4000 ratings in Europa

De gemiddelde rating van in Nederland gevestigde fondsen bleek in juni 3.47 sterren, wat een kleine verslechtering betekent ten opzichte van mei (3.49). Nederlandse fondsen doen het daarmee gemiddeld beduidend beter dan het totaal van de Europese fondsen, die gemiddeld drie sterren hebben gekregen. Morningstar heeft aan 3985 Europese fondsen een rating toegekend.

Rating

aantal in mei

aantal in juni


*****

22

24


****

34

42


***

36

46


**

12

15


*

6

6

Het aantal fondsen met vijf sterren is viermaal zo hoog als het aantal fondsen met slechts één ster. Eveneens is het aantal fondsen met vier sterren (20) hoger dan het aantal fondsen met twee sterren (15). Als verklaring voor de opvallend goede prestaties van Nederlandse fondsen kunnen de lage beheerkosten genoemd worden. Van oudsher kent Nederland vrij lage beheerkosten, wat positief doorwerkt in de fondsrendementen.

Opvallende stijgers en dalers

Tot de opvallende dalers behoorden het Postbank Aandelenfonds, het ING Bank Global Fund, het Robeco Europe Fund, en het ABN AMRO Europe Fund. Deze fondsen verloren één ster om op een rating van drie sterren terecht te komen. Tot opvallende stijgers behoren Rolinco en het ING Bank Obligatie Fund. Deze fondsen stegen van drie naar vier sterren.

Onder andere het ING Bank Europe Fund (vijf sterren), Ohra Care Fonds (drie sterren), ABN AMRO Global Fund (vier sterren) en het Optimix Income Fund (vijf sterren) kregen deze maand voor het eerst een Morningstar Rating.

De Morningstar Rating

De unieke Morningstar rating is wereldwijd standaard als het gaat om de beoordeling van beleggingsfondsen. Het idee achter de introductie van de rating ongeveer 10 jaar geleden was en is dat het een betrouwbare maatstaf moet zijn voor de prestaties van beleggingsfondsen, waarbij rekening wordt gehouden met risico en kosten.

De rating wordt door miljoenen particuliere en professionele gebruikers gewaardeerd vanwege de transparantie en objectiviteit. Alhoewel het idee achter de rating altijd hetzelfde is gebleven, wordt er voordurend gewaakt over de methodologie van de rating. Het belang van de rating blijkt uit het gegeven dat in de VS 80% van het nieuwe geld in beleggingfondsen stroomt met vier of vijf sterren.

De methodiek van de Morningstar Rating

Morningstar berekent iedere maand opnieuw de ratings. Allereerst worden alle fondsen aan de hand van hun portefeuilles zorgvuldig ingedeeld in categorieën. Morningstar hanteert in Europa ruim zestig verschillende categorieën. Hierbinnen berekent Morningstar voor ieder fonds de Stutzer index over een periode van drie jaar. De Stutzer index geeft aan hoe goed een fonds erin slaagde risico te transformeren in rendement. Met andere woorden het rendement wordt gecorrigeerd voor risico. Morningstar neemt daarbij het rendement gecorrigeerd voor aankoopkosten. Overigens lijkt de Stutzer index veel op de meer bekende maatstaf van Nobelprijswinnaar Sharpe. De Stutzer index gaat echter beter om met situaties waarin extreem hoge en lage rendementen, of beide of apart relatief vaak voorkomen.

Nadat voor ieder fonds in een bepaalde categorie de Stutzer index is berekend, worden de uitkomsten gesorteerd. De beste 10% fondsen krijgt vijf sterren, de daarop volgende 22.5% krijgt 4 sterren, de middelste 35% krijgt 3 sterren, de daarop volgende 22.5% 2 sterren en de laatste 10% krijgt één ster.

Niet ieder fonds krijgt een rating. Soms is het track record niet lang genoeg, soms leent de categorie zich niet voor een rating. Het aantal ratings wordt iedere maand opnieuw uitgebreid.

PROFIEL MORNINGSTAR

Morningstar is onafhankelijk en biedt uitgebreide informatie en analyses over beleggingsfondsen. Morningstar levert bovendien financiële informatie aan prominente websites zoals Microsoft MoneyCentral, Quicken.com, America Online, Yahoo! Finance, en Netscape Personal Finance. In publicaties in gezaghebbende media zoals The Wall Street Journal, Barron s, Money, SmartMoney wordt Morningstar steevast opgesomd aan de top van lijsten met financiële sites. De omzet wordt voornamelijk behaald uit het verkopen van onafhankelijke beleggingsinformatie aan banken, verzekeringsmaatschappijen, on-line brokers en mediabedrijven.

In de afgelopen drie jaar is Morningstar uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met meer dan 850 werknemers in de VS, Japan, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Korea, Hongkong, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Morningstar verzamelt en publiceert informatie over meer dan 50.000 beleggingsfondsen en aandelen wereldwijd.

Morningstar is 16 jaar geleden opgericht met als doel beleggen een nieuwe inhoud te geven door het verstrekken van onafhankelijke informatie, analyses en beleggingstools.

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET:

Freddy van Mulligen, hoofd research Morningstar Benelux

Tel: 020 7504253 / 06 2422 4298

Email: freddy.vanmulligen@morningstar.nl

www.morningstar.nl

Paasheuvelweg 39F
1105 BG Amsterdam

Deel: ' Nederlandse beleggingsfondsen presteren bovengemiddeld '
Lees ook