expostbus51


Ministerie van Financien


https://www.minfin.nl

FINANCIEN: NL BIJDRAGE FIN. SERVICES POLICY GROUP

PERSBERICHTNR. 99/041 Den Haag 17 februari 1999

NEDERLANDSE BIJDRAGE FINANCIAL SERVICES POLICY GROUP

Minister Zalm heeft de Nederlandse bijdragen aan de Financial Services Policy Group aan de Tweede Kamer gezonden. Hieronder volgt de integrale tekst van de aanbiedingsbrief. De bijdrage zelf is te vinden op Internet www.minfin.nl.

Op 23 november 1998 heeft de Ecofin Raad bij de behandeling van het Actiekader voor Financiële Diensten ingestemd met het opzetten van een tijdelijke Financial Services Policy Group (FSPG), bestaande uit persoonlijk vertegenwoordigers van de ministers van Financiën. Het doel van de FSPG is om in enkele vergaderingen in de eerste helft van
1999 tot een politieke consensus te komen ten aanzien van de prioriteitstelling van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (verder: de Commissie) voor de komende jaren op het gebied van financiële diensten. Vervolgens zal voor deze prioriteitstelling politiek commitment worden gezocht. Hiertoe zullen de resultaten van de FSPG aan de Ecofin Raad en de Europese Raad in Keulen worden voorgelegd.
In het Actiekader voor Financiële Diensten wordt een groot aantal mogelijke actiepunten door de Commissie opgesomd. Om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de discussie in de FSPG heb ik bijgevoegd stuk opgesteld en toegezonden aan de Commissie en de andere lidstaten van de Europese Unie. Bij de voorbereiding van het stuk zijn De Nederlandsche Bank, de Verzekeringskamer, de Stichting Toezicht Effectenverkeer, de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars betrokken.
In het stuk wordt een aantal onderwerpen ter discussie aangemeld, waarop volgens Nederland met prioriteit actie door de Commissie dient te worden ondernomen. Het stuk bestrijkt onder meer gebieden die momenteel ook in Nederland onderwerp van discussie zijn. Zo zal de Tweede Kamer binnenkort rapportages ontvangen over informatieverstrekking aan de consument van financiële diensten en over de institutionele vormgeving van het financiële toezicht. Voor de goede orde zij opgemerkt dat het hier gaat om een bijdrage die is opgesteld om in de FSPG discussie over ook wat meer fundamentele vraagstukken aan te wakkeren.

Woordvoerder: Ir. N.M. Zoon
Telefoonnummer: 070-3428124


17 feb 99 16:46

Deel: ' Nederlandse bijdrage Financial Services Policy Group '
Lees ook