Ingezonden persbericht


PERSBERICHT, 25 juni 2002

Voor onmiddellijke publicatie

"Nederlandse burgers willen via Internet meepraten met de overheid"

"Betrokkenheid van Internetgebruiker bij de politiek is hoog"

Amsterdam, 25 juni 2002: Recent onderzoek van CoolResearch toont aan dat meer dan tachtig procent van de Nederlandse Internetgebruikers vindt dat de overheid een platform voor burgers in het leven moet roepen om mee te kunnen praten over beleid van de Nederlandse overheid. Nog eens zeventig procent van de respondenten vindt het belangrijk actief mee te praten over het beleid van de Nederlandse overheid.

Het onderzoek onder een representatieve groep van 429 Nederlandse Internetgebruikers dat vorige maand is uitgevoerd door CoolResearch geeft aan dat de Nederlandse Internetgebruiker meer interactie met de overheid wil via Internet. Zeventig procent vindt dat de overheid meer mogelijkheden tot interactiviteit via Internet zou moeten aanbieden, zoals een chatfunctie, een forum of een mogelijkheid om online te discussiëren.

De betrokkenheid van de Nederlandse Internetgebruiker bij de Nederlandse politiek is hoog. Meer dan 75 procent van de burgers laat weten zeer geinteresseerd te zijn in de Nederlandse politiek en nog eens meer dan 85 procent heeft de laatste verkiezingen uitgebreid via de media gevolgd. 74 procent van de ondervraagden kijkt regelmatig naar politiek gerelateerde programma's op de televisie.

Liesbeth Hop, Directeur PR, Pro Active International: "Het Internet beïnvloedt heel duidelijk de wensen en verwachtingen van mensen op het gebied van communicatie. In de afgelopen 6 á 7 jaar is de houding van de burger, door de komst van het Internet, dan ook sterk veranderd in de richting van de overheid. De burger geeft in dit onderzoek van CoolResearch aan meer bij de beleidsformulering betrokken te willen zijn , wat een mogelijke stap is in de richting van een Digitale Democratie. De overheid zal moeten proberen mee te veranderen en het nieuwe medium optimaal in te zetten om deze gewenste betrokkenheid te kanaliseren."

Rene de Boer, Directeur CoolResearch: "In navolging op de conclusies uit het rapport Wallage, waarin de overheid wordt gestimuleerd om de betrokkenheid van de burgers bij de politiek te vergroten, toont dit onderzoek aan dat hiervoor een grote bereidheid is aan de kant van de burgers. Het is de eerste keer dat dit wordt aangetoond op basis van een grootschalig online onderzoek. CoolResearch gaat de centrale en gemeentelijke overheden ondersteunen bij het tot stand brengen van deze gewenste betrokkenheid van burgers bij de Nederlandse politiek."

Additionele informatie:


_______________________________________________________________________­­­­­­­­­­­___________________

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Liesbeth Hop, Directeur PR Rene de Boer, Directeur

Pro Active International Cool Research

Tel.: 020 5040300 Tel: 020 6618244

Mobiel: 06 - 55867698 Mobiel: 06 - 27038958

Email: l.hop@proactiveinternational.com Email: rene.deboer@coolresearch.nl

CoolResearch BV

CoolResearch BV is een recentelijk opgerichte samenwerking tussen Pro Active International, het advies- en onderzoeksburo gericht op nieuwe media, en CoolCapital, de Internetonderneming van Tom Kok, voormalig partijvoorzitter van D66.

CoolResearch verricht online (markt)onderzoek voor de publieke sector. Hiernaast adviseert CoolResearch haar klanten op het gebied van de inzet en het gebruik van Nieuwe Media. Met CoolResearch kunnen opdrachtgevers snel en efficiënt kennis vergaren over de effectiviteit van hun communicatie. De adviseurs van CoolResearch ondersteunen de opdrachtgevers bij het vergroten van de effectiviteit van hun (communicatie) uitingen. CoolResearch draagt hiermee bij aan de doelstelling van de overheid om meer met de burger in contact te treden en te betrekken bij beleidskwesties.


---
einde

Deel: ' 'Nederlandse burgers willen via Internet meepraten met de overheid' '
Lees ook