Persbericht


Leidschendam, 8 december 1999

Vooruitzicht 2000 positief CHEMISCHE INDUSTRIE SLUIT 1999 GOED AF

De Nederlandse chemische industrie gaat voor 1999 uit van een omzetgroei van 2% op basis van een productie-toename van 2% en gelijkblijvende afzetprijzen. Na een daling in 1998, met een dieptepunt in het laatste kwartaal van dat jaar, liet 1999 een sterke opleving van productievolumes zien. De economie in Europa ontwikkelde zich gunstig: Azië is uit het dal gekropen en de situatie in de Verenigde Staten bleef onverminderd positief.

De chemische industrie verwacht in 2000 dat bovengenoemde positieve ontwikkelingen zich zullen voortzetten Daarenboven is de laatste maanden door verzwakking van de Euro ten opzichte van de dollar de exportpositie van Europa sterk verbeterd. Verder zijn in het laatste kwartaal vooral de afzetprijzen van bulkchemicaliën snel gestegen. De chemiesector verwacht dat in 2000 van verder prijsstijgingen sprake zal zijn. Prijsontwikkelingen in de basischemie zijn vaak een voorbode van wijzigingen downstream in de bedrijfstak.

De huidige prijsontwikkeling moet vooral worden toegeschreven aan de sterke stijging van de olieprijs en de daaraan gerelateerde producten, zoals nafta. De naftaprijs is een belangrijke indicator voor de grondstoffenprijzen van de chemiebranche. Ten dele zal het resultaat in 2000 dan ook afhangen van de mogelijkheden de sterk gestegen grondstofprijzen door te berekenen in de afzetprijzen. Al met al rekent de chemie voor het komende jaar met een omzetgroei van 6% gebaseerd op een prijsontwikkeling van +3% en een productietoename van 3%.

De directe werkgelegenheid in de chemische industrie zal in 2000 constant blijven. Het afgelopen jaar is een aantal grote investeringsprojecten afgerond en nieuwe investeringen zijn maar in beperkte mate aangekondigd waardoor in het komende jaar de investeringsuitgaven lager zullen zijn dan in de twee voorgaande jaren.

Deel: ' Nederlandse chemische industrie sluit 1999 goed af '
Lees ook