PERSBERICHT

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Afd. Voorlichting & Communicatie
Postbus 93138
2509 AC DEN HAAG
2 december 1999

Nederlandse Cultuur in Europese Context in boekvorm en tv-serie

De onderzoeksresultaten van het NWO-programma De Nederlandse Cultuur in Europese Context worden voor iedereen toegankelijk gemaakt. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in de vijfdelige boekenserie Nederlandse Cultuur in Europees Perspectief. Hiervan is het eerste deel vanaf 10 december beschikbaar. Bovendien start op 22 december de NPS-televisieserie Bestaat Nederland Wel?, geïnspireerd op de onderzoeksresultaten van het programma.

Het negenjarig prioriteitsprogramma is gefinancierd door NWO. Het onderzoek gaat over de plaats van de Nederlandse cultuur in Europa en over de betekenis van de Europese context voor de Nederlandse cultuur. De aanleiding voor het programma in 1992 was het besef dat de nationale grenzen in toenemende mate aan belang verliezen als gevolg van de Europese eenwording.

Het onderzoek heeft zich gericht op vier ijkpunten, namelijk 1650, 1800, 1900 en 1950. Bij Sdu Uitgevers verschijnt van ieder ijkpunt een boek. De serie sluit af met het deel Rekenschap, dat een terugblik biedt op de ijkpunten. Dit deel verschijnt eind volgend jaar. Het eerste deel van de serie, Bevochten Eendracht, met als ijkpunt 1650, is geschreven door prof. dr. W.Th.M. Frijhoff en mw. prof. dr. M. Spies en ligt vanaf 10 december 1999 in de boekhandels.

De onderzoeksresultaten zijn door de NPS als inspiratiebron gebruikt voor een 10-delige televisieserie over de Nederlandse identiteit. De serie Bestaat Nederland Wel? wordt uitgezonden op de woensdagavond vanaf 22 december 1999 (met uitzondering van 26 januari) en duurt tot en met 1 maart 2000. De serie heeft niet als uitgangspunt wat er verandert na 2000, maar wat er blijft. Presentator van de serie is Herman Beliën, historicus aan de Universiteit van Amsterdam.

Het programma is interdisciplinair van karakter. Onderzoekers op de gebieden van cultuurgeschiedenis, sociologie, filosofie, godsdienstwetenschap, literatuurwetenschap, kunstgeschiedenis en theater- en muziekwetenschap hebben een bijdrage geleverd.

Nadere informatie bij prof. dr. D.W. Fokkema (Universiteit Utrecht), tel. 030 2536007, e-mail Douwe.W.Fokkema@let.uu.nl of bij drs. H.J.W. Nap (NWO), tel. 070 3440823, e-mail nap@nwo.nl.

99-42e

Deel: ' Nederlandse Cultuur in Europese Context in boekvorm en op TV '
Lees ook