Ministerie van Defensie

Essential Harvest

17-08-2001

Vrijdagmiddag hebben de ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken, mede namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, een brief aan de Kamer gezonden, waarmee de ministers het Parlement vooraf informeren, aan de hand van het Toetsingskader 2001, over het besluit d.d. 17 augustus 2001 tot deelneming van Nederlandse militaire eenheden aan de op handen zijnde NAVO-operatie in Macedonië.

Kern van het besluit
De Regering heeft er tijdens de vergadering van de Ministerraad van 17 augustus 2001 mee ingestemd dat de NAVO-Raad in de komende dagen toestemming verleent voor de uitvaardiging van de Activation Order (ACTORD) voor operatie Essential Harvest door de bevelhebber van de NAVO-strijdkrachten in Europa (SACEUR). Dit besluit is gebaseerd op de voorwaarden die daaraan door de NAVO gesteld waren, te weten:

1. Een algemeen politiek akkoord;

2. Een ontwapeningsplan, waarmee beide partijen instemmen en waarin het UCK-M expliciet vermeldt bereid te zijn wapens in te leveren;

3. Een duurzaam staakt-het-vuren dat door beide partijen wordt gerespecteerd, en

4. Een overeenkomst met de autoriteiten van Macedonië over de status van de te ontplooien NAVO-eenheden (zg. Status of Forces Agreement of SOFA).

De operatie wordt uitgevoerd op verzoek van de Macedonische regering en heeft tot doel het vredesproces tussen etnische Albanezen en de regering te ondersteunen door de inname, gedurende een periode van in beginsel 30 dagen, van vrijwillig door het UCK-M in te leveren wapens. Het innemen van deze wapens is opgedragen aan een speciaal daartoe samengestelde NAVO-troepenmacht ter grootte van een versterkte brigade, de Task Force Harvest (TFH). Naar verwachting zal de NAVO-raad in de eerste helft van de volgende week besluiten tot de uitvaardiging van ACTORD.

Klik hier voor de complete tekst van de brief aan de Kamer

Deel: ' Nederlandse deelneming aan NAVO operatie Essential Harvest '
Lees ook