Ingezonden persbericht

P E R S B E R I C H T

(Van het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog')

Nederlandse delegatie bezocht Vredescongres in Istanbul

Utrecht 28 februari 2003 - Afgelopen week is in Istanbul een Internationale Vredesconferentie gehouden op initiatief van een platform van progressieve intellectuelen, schrijvers, journalisten en kunstenaars.
Niet alleen de Turkse initiatiefnemers, maar ook een dertigtal collega's uit verschillende Europese landen hadden een actieve inbreng in het Congrescentrum van Istanbul. Met name de aanwezigheid van het progressieve Britse Labour-parlementslid Galloway trok veel belangstelling van de Turkse media.

Op uitnodiging van de Federatie van Democratische Verenigingen van Arbeiders uit Turkije in Nederland - DIDF - die een rol van betekenis speelt binnen de Nederlandse anti-oorlogscoalitie, namen de journalist Mehmet Ulger en Hans van Heijningen van het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' aan de conferentie deel.

Gedurende hun aanwezigheid in Istanbul hebben zij zich een beeld kunnen vormen van de opstelling van de Turkse regering ten aanzien van de legering in Turkije van Amerikaanse troepen in het kader van de oorlogsvoorbereiding tegen Irak; van de invloed van de dreigende oorlog op het Turks-Koerdische conflict; en, van de ontwikkeling van de anti-oorlogsbeweging in Turkije. Voor het geval u een toelichting van een van beide heren wenst, kunt u contact opnemen met Mehmet Ulger (06-53144871) of Hans van Heijningen (06-22101830).

Deel: ' Nederlandse delegatie bezocht Vredescongres in Istanbul '
Lees ook