Novem


Nederlandse Duurzame Energie Conferentie 1999

25/11/1999 26/11/1999
Noordwijkerhout, De Leeuwenhorst

Op 25 en 26 november 1999 organiseert de Duurzame Energie Federatie samen methet Ministerie van Economische Zaken, Novem en het Projectbureau Duurzame Energie de tweede nationale Duurzame Energie Conferentie. Het programma van de conferentie richt zich op alle belangrijke duurzame energie-opties: windenergie, thermische - en fotovoltaïsche zonne-energie, biomassa en warmtepompen. Aan de vooravond van het nieuwe millenium gaat het programma in op de kansen voor en de bedreiginbgen van duurzame energie. Daarbij komen aspecten van onderzoek tot en met implementatie aan bod, zowel technische, als niet-technische.
Dit is een voorbericht.
Eind maart 1999 komt een uitgebreide aankondiging beschikbaar, samen met een 'call for posterpresentations'

Bestemd voor:
Professionals, beleidsmakers en beleidsuitvoerders

Meer informatie
Congresbureau Van Namen & Westerlaken, mevr. S. Pauwels en/of mevr. Th. Pichel, Postbus 1558, 6501 BN Nijmegen

Aanvraag aanmeldingsformulier: s.pauwels.nw@prompt.nl

A999AO03

Deel: ' Nederlandse Duurzame Energie Conferentie 1999 '
Lees ook