Ingezonden persbericht


Amsterdam, 27 mei 2004

Economen ABN AMRO: Nederlandse economie profiteert als Turkije toetreedt tot de EU

De Nederlandse export naar Turkije kan de komende tien jaar ruim verdrievoudigen en in 2013 een omvang bereiken van meer dan 5 miljard euro. Uitgangspunt hierbij is dat eind dit jaar de toetredingsonderhandelingen worden gestart en Turkije in 2014 lid wordt van de Europese Unie. In de eerste tien jaar ná het EU-lidmaatschap kan de Nederlandse export nog verder toenemen naar ongeveer 11 miljard euro. Dat blijkt uit de studie `Exploring growth, Foreign Direct Investment and trade flows in view of Turkey's EU-accesion', van ABN AMRO. De bank presenteerde deze studie naar de mogelijke economische gevolgen door toetreding van Turkije tot de EU vandaag in Istanbul, tijdens een bijeenkomst met minister Brinkhorst van Economische Zaken en CEO's van de Nederlandse multinationals in Turkije.

De mogelijke ontwikkelingen voor Turkije met betrekking tot economische groei, handel en investeringen en de mogelijkheden voor Nederland zijn veelbelovend te noemen, volgens de economen van de bank. Als Turkije het ingezette pad van hervormingen onafgebroken doorzet, verwachten zij voor de komende twintig jaar een gemiddelde groei van 5%, die zelfs kan oplopen tot ruim 6%. Daarnaast zullen buitenlandse investeringen in Turkije, evenals de handel, toenemen. Op weg naar het EU-lidmaatschap kan Turkije gemiddeld jaarlijks meer dan 4 miljard euro aan buitenlandse investeringen aantrekken. Deze investeringsstroom kan na de EU-toetreding verder aanzwellen tot ongeveer 10 miljard euro per jaar. Parallel aan deze investeringsstromen zal de buitenlandse handel van Turkije met vooral de EU fors stijgen. Tot het EU-lidmaatschap van Turkije kan de handelsrelatie tussen de beide regio's oplopen tot 143 miljard euro, om in de eerste tien jaar na het EU-lidmaatschap door te stoten naar 316 miljard euro. 60% van deze handelsomvang tussen de beide regio's betreft de export van de EU naar Turkije.

Turkije heeft de afgelopen jaren een pad van hervormingen ingezet en heeft economisch gezien veel vooruitgang geboekt. Zo is de inflatie teruggebracht van gemiddeld 80% in de jaren 90 tot ongeveer 10% op dit moment. De aanvang van de toetredingsonderhandelingen zal een positief effect op de hervormingsinspanningen in Turkije hebben. Ten eerste omdat een aanstaand lidmaatschap als een katalysator werkt voor hervormingen in een kandidaat-lidstaat. Ten tweede omdat de economische criteria van Kopenhagen vanaf de aanvang van de toetredingsonderhandelingen een nauw te volgen pad uitstippelen dat de kandidaat-lidstaat moet volgen op weg naar de EU. De politieke criteria van Kopenhagen bepalen of met een land de toetredingsonderhandelingen gestart kunnen worden.

Persvragen:
ABN AMRO Persvoorlichting 020 ­ 6288900

Deel: ' Nederlandse economie profiteert als Turkije toetreedt tot de EU '




Lees ook