HE

7 september 1999
99.053

Nederlandse en Duitse hogeschool helpen universiteit in Minsk Op vrijdag 4 september vond in Minsk de feestelijke opening plaats van de met hulp van de Fachhochschule Osnabrück en de Hogeschool Enschede opgezette nieuwe studierichting "Management & International Business" van de Belarussian State Polytechnical Academy. Er bestaat een nauwe samenwerking tussen de Fachhochschule Osnabrück en de Hogeschool Enschede. Het project in Minsk is daar een onderdeel van.

Met behulp van het Europese fonds voor ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa (Tacis) is in één van de gebouwen van de Belarussian State Polytechnical Academy een zeer modern talenpracticum geïnstalleerd, met onder andere ook de mogelijkheid voor studenten internationale televisieprogramma's te volgen (iets wat ze thuis niet kunnen) en zo hun luistervaardigheid in de moderne talen te vergroten. Als er meer geld beschikbaar komt, wordt ook de Internetverbinding gemaakt, zodat er per computer internationaal samengewerkt kan worden met de partners in Nederland, Duitsland en elders.

Docenten uit Enschede en Osnabrück helpen hun collega's in Minsk met het opzetten van het nieuwe studieprogramma. Nieuw voor de Witrussen is de integratie van theorie en praktijk en de manier van lesgeven, waarbij de student niet passief de lessen volgt, zoals nu veelal het geval is, maar veel meer zelfstandig moet studeren. Ook het werken in teams en de aandacht voor managementvaardigheden is nieuw. De bedoeling is dat de opleiding in Minsk ongeveer parallel gaat lopen met die in Osnabrück en Enschede, zodat studenten ook zonder problemen een deel van hun studie in West-Europa kunnen volgen en eventueel 2 diploma's kunnen verwerven.

Belarussia (Witrusland) is een zelfstandige republiek (tussen Polen en Rusland) met ongeveer 10 miljoen inwoners. De ineenstorting van de vroegere Sovjet Unie heeft desastreuze gevolgen gehad voor de economie van dit land. Gezien het weinig democratische karakter van de huidige regering wordt het vaak uitgesloten van hulp van internationale instanties. Voor de realisatie van het project is meer geld nodig dan wat er nu beschikbaar is of komt via het Europese hulpprogramma. Er wordt dan ook naarstig gezocht naar andere sponsors, bijvoorbeeld geïnteresseerde bedrijven. Er zijn ook bedrijven nodig voor stageplaatsen.

Het Duits-Nederlandse project, hoewel relatief klein, trok veel aandacht. Bij de opening waren vertegenwoordigers van diverse ministeries en internationale organisaties aanwezig. Pers en televisie hebben uitgebreid melding gemaakt van de opening. Op maandag 6 september zijn de lessen begonnen van de 2 eerste groepen studenten (een groep met Duits als eerste vreemde taal en en groep met Engels). Over 4 jaar worden de eerste diploma's van de nieuwe studierichting uitgedeeld.

Deel: ' Nederlandse en Duitse hogeschool helpen universiteit Minsk '
Lees ook