Universiteit Twente00/34 6 april 2000

Nederlandse primeur op weg naar internationale accreditering opleidingen

UT-studenten Bestuurskunde kunnen een Nederlandse èn Duitse titel behalen

Studenten Bestuurskunde van de Universiteit Twente en de Universität Münster kunnen per september 2001 zowel een Nederlandse als Duitse titel verkrijgen. De opleidingen aan beide universiteiten zijn dan zodanig op elkaar afgestemd dat studenten aan een Engelstalig programma van een half jaar bij de andere universiteit genoeg hebben om de dubbele titel te verwerven. De Universiteit Twente is de eerste universiteit in Nederland die een dergelijke dubbeldiplomering mogelijk maakt. Op zaterdag 8 april tekenen de Universiteit Twente (UT) en de Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU) hierover een intentieverklaring in Münster.

De faculteit Bestuurskunde (BSK) van de Universiteit Twente en het Institut für Politikwissenschaft (IfPol) Münster werken al sinds 1998 aan een gezamenlijk studieprogramma. Dit programma, dat toegang biedt tot een dubbele academische graad van zowel de UT als de WWU, beoogt een verbreding van het opleidingsaanbod aan beide universiteiten. Studenten vergroten hiermee hun kansen op zowel de Nederlandse en Duitse als Europese arbeidsmarkt. De beide universiteiten zien hun initiatief als een eerste stap op weg naar internationale accreditering van opleidingen.

Met het oog op de dubbeldiplomering worden de opleidingen in Twente en Munster verder op elkaar afgestemd. Als model dient in de eerste twee jaar het curriculum in Twente. Voor de laatste twee jaar zal een gezamenlijk programma worden opgesteld, bestaande uit een major (specialisatie) van anderhalf jaar en een minor (bijvak ter verbreding van de studie) van een half jaar. De voertaal in deze laatste fase is Engels.

Het dubbeldiplomeringsprogramma start in september/oktober 2001 met een pilot European Studies Across Borders, die bestaat uit een major European Studies en een minor Sustainable Development.

Ter introductie vindt er op 8 april in Münster een seminar plaats. Het programma omvat een toelichting op het dubbeldiplomeringsprogramma (dr. A. Kohl en dr. J. de Wilde), een presentatie van UT-faciliteiten op het gebied van teleleren (drs. P. Schuszler, drs. M. de Nobel), korte inleidingen over European Studies (prof. dr. W. Woyke, dr. N. Schulte-Nordholt), aansluitend een discussie en ten slotte de ondertekening van de intentieverklaring.

Datum: zaterdag 8 april 2000

Tijd: 10.00 - 16.30 u.

Plaats: Kolpint-Tagungshotel, Aegidiistrasse 21, D-48143 Münster,

tel, (++49)-(0)251-48120

Dienst Communicatie en Transfer, drs. B. Meijering, tel. 053- 489 4385,

b.meijering@veb.utwente.nl

Nadere informatie: Bert van Rein, tel. 053- 489 3230, b.vanrein@bsk.utwente.nl

Dr. Anke Kohl, 053 - 489 4055, a.kohl-ruthenschror@bsk.utwente.nl

© Universiteit Twente 1999

Deel: ' Nederlandse èn Duitse titel voor UT-studenten Bestuurskunde '
Lees ook