---

Ministerie van Defensie---

foto: Baileybrug in Canada (Fabienne Bruys)

Nederlandse Genie bouwt bruggen in Canada

20-06-2002

Ruim zeventig Nederlandse genisten hebben in het Canadese Grand Falls deze week een 42.70 meter lange Baileybrug gebouwd en gedoopt op de naam luitenant generaal Maarten Schouten bridge. Iets verder, bij Sainte Anne, staat de door Nederlanders gebouwde Buffalo Bridge, een houten exemplaar van 9.50 meter. Beide bouwsels maken deel uit van de ruim zeventienduizend kilometer tellende Trans-Canada-Trail. Dit langste pad ter wereld moet in 2003 af zijn, het jaar dat de Canadese Genie haar honderdste verjaardag viert. De beide bruggen zijn cadeautje van Nederland.

De betrokken genisten verblijven in totaal drie weken in Canada, waar ze samen oefenen met hun Canadese collegas. Het gaat om militairen van 11 Pantsergeniebataljon in Wezep, 13, 41 en 43 Pantsergeniecompagnie (zwaar) uit Oirschot, Seedorf en Havelte, 111 Panstergeniecompagnie (licht) uit Wezep en de eveneens hieruit afkomstige 105 Brugcompagnie. Nederland is de eerste NAVO-bondgenoot die, op verzoek van Canada, bruggen bouwt op de Trans-Canada-Trail, die van oost naar west loopt en alle provincies doorkruist. Op dit pad, uitsluitend bestemd voor wandelaars, fietsers, ruiters en langlaufers, vormen zo'n vierhonderd rivieren, beekjes, sloten en andere wateren de nodige obstakels. Ook Britse en Duitse militairen hebben inmiddels de uitnodiging van de Canadese genie aanvaard en komen later in het jaar een handje helpen. (Foto´s: Fabienne Bruijs)
foto: Genisten bouwen bruggen in Canada (Fabienne Bruys)

Zoekwoorden:

Deel: ' Nederlandse Genie bouwt bruggen in Canada '
Lees ook