---

Ministerie van Defensie---

foto: Genie ISAF bouwt speeltuin(2)(KL, V.d. Brom)

Nederlandse genisten bouwen speeltuin voor Afghaanse basisschool

24-05-2002

De Nederlandse genisten in Afghanistan zagen deze week alleen maar blije kinderen op basisschool Lycee Botkhak in het district Bagrami te Kaboel. In dit district, waar het Nederlandse detachement van de ISAF-veiligheidsmacht verantwoordelijk voor is, ontbrak het nog aan een kinderspeeltuin. Het schoolgebouw zelf staat al in de steigers om begin juni te worden opgeleverd.

De lokale aannemer draagt zorg voor het renoveren van het schoolgebouw, aldus adjudant Adri van den Brom van de sectie Civiel Militaire Coöperatie (CIMIC). Dit om de lokale economie te stimuleren en niet omdat onze Nederlandse genisten dit niet zouden kunnen. Het leek ons een goed idee om een speeltuin te bouwen. Een plaats waar de Afghaanse kinderen kunnen spelen en ravotten. Het mes snijdt zo aan twee kanten: de kinderen zijn blij omdat zij kunnen spelen en onze genie is blij omdat zij hun vakkennis kunnen gebruiken en op deze manier hun steentje bijdragen aan de wederopbouw van Kaboel. Bovendien is het gevolg van dit soort herstelwerkzaamheden en het, zeg maar, gelukkig maken van kinderen in het belang van ISAF. De bevolking ziet direct positief resultaat van de aanwezigheid van de ISAF-militairen en dat zijn zij absoluut niet gewend van mensen in uniform. Zij kennen alleen maar militairen, die alles kapot maken.

Naast dit project worden er nog diverse CIMIC-projecten als scholen, waterpompen, elektriciteitsvoorziening en vrouwenbadhuizen uitgevoerd. Deze projecten worden onder andere gefinancierd door de Ministeries van Buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking. (fotos: adjudant Adri van de Brom)


* Dossier: Afghanistan/Strijd tegen het terrorisme
foto: Genie ISAF bouwt speeltuin(1)(KL, V.d. Brom)

Deel: ' Nederlandse genisten bouwen speeltuin voor Afghaanse basisschool '
Lees ook