Nederlandse Hartstichting

Donateurs bedankt!
Donateurs bedankt!
Dankzij de ruimhartige steun van particulieren en bedrijven kon de Nederlandse Hartstichting in 2000 meer dan fl. 67 miljoen besteden aan de bestrijding van hart- en vaatziekten. Dit was 5,5% meer dan in 1999. Wij willen iedereen die hieraan bijgedragen heeft, heel hartelijk bedanken.
Van dit bedrag werd fl. 32,2 miljoen besteed aan wetenschappelijk onderzoek; fl. 16,5 miljoen aan preventie & voorlichting en fl. 18,4 miljoen aan patiëntenzorg.
De kosten voor fondsenwerving bedroegen 12,7% van de totale uitgaven.

overzicht nieuwsberichten

Deel: ' Nederlandse Hartstichting jaarcijfers 2000 '
Lees ook