Hoefnet

Nederlandse Hippische Sportorganisaties weer op 1 lijn

Tijdens de eerste vergadering van de NHS-Ledenraad, op 24 augustus jl. gehouden, hebben de vertegenwoordigers van de lidorganisaties het herstructureringsproces van de NHS een nieuwe, krachtige impuls gegeven door de benoeming van een Bestuurscommissie, die de opdracht heeft gekregen de Ledenraad voor het einde van dit jaar met een voorlopig eindrapport te dienen.

De ledenraadsvergadering had een voorstel van het Bondsbestuur over de herstructurering van de NHS te behandelen. De zestien bij de NHS aangesloten organisaties bleken nog altijd positief te oordelen over de in gang gezette ontwikkelingen binnen hippisch Nederland en spraken uit, dat het herstructureringsproces van de NHS om tot één nationale hippische organisatie te komen voortgang dient te vinden. Dit proces werd de laatste maanden bemoeilijkt door ontwikkelingen binnen de basiswedstrijdsportorganisaties, die het gevolg waren van problemen binnen de Stichting Opleidingen Ruiter Unie Nederland (ORUN).

Tevens werd besloten de organisatorische opzet van het herstructureringsproces te wijzigigen. De Commissie Voortgang Herstructurering NHS wordt opgeheven en maakt plaats voor een Bestuurscommissie Herstructurering NHS. Er was veel waardering voor de omvangrijke hoeveelheid werk, die de eerstgenoemde commissie heeft verzet.

De nieuwe Bestuurscommissie bestaat uit de twee nieuwe leden van het NHS-Bondsbestuur, de heren H. Fennema en mr. H.Th.E.M. Rottinghuis, en de directeuren van NHS, KNF en NKB, respectievelijk de heren G.L. de Jong, J. Berendsen en J. van Roovert. De Bestuurscommissie wordt ambtelijk ondersteund door de heer A. van den Berg.

Uitgangspunten voor het eindrapport vormen het
NHS-Meerjarenbeleidsplan 1997-2001, het fusierapport van de drie basiswedstrijdsportorganisaties KNF, NBVR en NKB met als titel `Naar één basis voor de Basis' en het tot nu toe bereikte resultaat als gevolg van de door de Commissie Voortgang Herstructurering NHS verrichte werkzaamheden.

De Bestuurscommissie heeft de opdracht in december 1999 de eerste versie van het eindrapport aan het NHS-Bondsbestuur te presenteren, waarna aan alle lidorganisaties een ruime gelegenheid wordt geboden hun leden over dit rapport te consulteren. In november 2000 zal het definitieve eindrapport ter goedkeuring aan de NHS-Ledenraad worden aangeboden.

©Hoefnet 1999

Deel: ' Nederlandse Hippische Sportorganisaties op 1 lijn '
Lees ook