Ingezonden persbericht

Nationale Federatie Historische Luchtvaart

PERSBERICHT

Nederlandse Historische Luchtvaart wil blijven vliegen.

Jarenlang hebben het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Nederlandse Federatie Historische Luchtvaart (NFHL) overleg gepleegd over een goede regelgeving voor de historische luchtvaart. Tot nu toe echter zonder succes. De NFHL is zich ervan bewust dat het vliegen met historische vliegtuigen iets anders is dan het rijden met een historische trein of auto of het varen met een historisch schip. Desondanks is het zo dat veel Nederlanders geïnteresseerd zijn in historische vliegtuigen gelet op de vaste achterban bestaande uit zo'n 10.000 leden en de zeer grote belangstelling tijdens luchtvaartvertoningen (airshows) in het land. Zo werd de aankomst in 1999 van de Douglas DC-2 'Uiver' door meer dan 100.000 mensen bezocht en bestaat er voor de binnenkort te verwachten aankomst van de de Lockheed Constellation, ook al grote belangstelling.

Afgelopen week bezocht een Duitse Junkers 52 uit 1936 van Lufthansa ons land in het kader van de bijzondere overwinning in de race Zurich-Geneve-Milaan-Zurich in 1932. Wil men een vlucht met dit vliegtuig maken dan koopt men een kaartje en stapt in. Dit is in schrijnende tegenstelling tot wanneer men een vlucht met een in Nederland geregistreerde Douglas DC-3 Dakota een vlucht wil maken want dan moet de goedwillende passagier de volgende procedure doormaken:
1. U meldt zich aan voor een vlucht.

2. U moet weer naar huis om een week na te denken of u nu eigenlijk echt wel een rondvlucht wilt maken met een historisch vliegtuig.

3. Er wordt u, middels een brief, medegedeeld dat de luchtwaardigheidseisen lager zijn dan die van moderne (verkeers)vliegtuigen.

4. Alvorens men na een week de vlucht denkt te gaan maken moet men zich eerst voor een jaar verbinden aan de desbetreffende historische organisatie.

5. Als de passagier in spe aan dit alles heeft voldaan mag hij een vlucht van dertig minuten maken.
Indien deze paarse regelgeving van mevrouw Netelenbos bewaarheid wordt zal de potentiële passagier de lust voor het maken van een dergelijke vlucht worden ontnomen. De Nederlandse Federatie Historische Luchtvaart (NFHL) wil ervoor zorgen dat op een veilige en verantwoorde manier in Nederland wordt omgaan met de historische luchtvaart en wil dat de passagiers daaromtrent op adequate wijze worden geïnformeerd. De NFHL vindt dat er in Europees verband goede afspraken moeten worden gemaakt omtrent het vliegen met historische vliegtuigen. Het heeft geen zin om als Nederland het braafste pilootje van de klas te willen zijn, terwijl in de ons omringende landen veel minder ambtelijk naar vliegende historische vliegtuigen wordt gekeken.

Via deze weg roept de NFHL het Ministerie van Verkeer en Waterstaat dan ook op om nog eens goed naar de voorgestelde, complexe, regelgeving te kijken en noodzakelijke versimpelingen door te voeren. De voorgestelde wetgeving leidt tot het uitbannen van de historische luchtvaart in Nederland. Die weg moeten wij, als luchtvaartland met pioniers als Fokker en Plesman, niet in willen slaan. Als mensen ervoor kiezen om dat romantische verleden te herbeleven wil de NFHL hen die kans geven. Uiteindelijk wil de sector hetzelfde als het ministerie: 'een veilige en verantwoorde vluchtuitvoering!' Tot het moment dat het ministerie hier een positieve bijdrage aan wil leveren zegt de NFHL het overleg op.

NFHL Schiphol, 13 juni 2002, Arjan Dros 06-53759673, Willem Geneste 06-28591274 The following section of this message contains a file attachment prepared for transmission using the Internet MIME message format. If you are using Pegasus Mail, or any another MIME-compliant system, you should be able to save it or view it from within your mailer. If you cannot, please ask your system administrator for assistance.

File: Persbericht Junkers2.doc
Date: 14 Jun 2002, 14:28
Size: 171520 bytes.
Type: Unknown

Deel: ' Nederlandse Historische Luchtvaart wil blijven vliegen '
Lees ook