Nederlandse innovatie voor de Gele Rivier


Eerste systeem ter wereld dat rivierafvoer voorspelt met satelliet data

ZHENGZHOU, 20090304 -- EARS en UNESCO-IHE, beide uit Delft, hebben een innovatief water monitoring systeem voor de Gele Rivier ontwikkeld en operationeel geinstalleerd bij de Yellow River Conservancy Commission in Zhengzhou, de "rijkswaterstaat" van de Gele Rivier. Het systeem, dat werkt op basis van satellietgegevens, voorspelt de rivierafvoer en brengt de droogte in kaart. Het is uniek in de wereld en een belangrijke innovatie in de watersector.

De basis van het systeem wordt gevormd door het door EARS ontwikkelde Energie en Water Balans Monitoring Systeem (EWBMS). Dit systeem ontvangt uurlijkse beelden van een Chinese weersatelliet, meet de temperatuur en lichtweerkaatsing van wolken en aardoppervlak, en verwerkt deze tot datavelden van neerslag, straling en verdamping. UNESCO-IHE ontwikkelde een speciaal hydrologisch model, dat met deze gegevens de afvoer van de Gele Rivier simuleert. In de gele rivier wordt bijna alle water verbruikt, met name in de landbouw. Het systeem geeft vroegtijdige informatie over de beschikbare hoeveelheid water en kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van overstromingen. Met het systeem kan ook de huidige droogte in China in kaart worden gebracht.

Vandaag werd in Zhengzhou ter afsluiting een evaluatie bijeenkomst gehouden, waarbij ook de Nederlandse Ambassade en het Ministerie van Water aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst kwamen onderzoek, ontwikkeling en de resultaten van het project uitgebreid aan de orde. Projectleider Andries Rosema van EARS introduceerde de satellietwaarneming en legde uit hoe het systeem werd verbeterd om rekening te houden met de bijzondere omstandigheden op het Tibetaans plateau in de bovenloop van de rivier. Hij presenteerde ook de resultaten van de met geavanceerde apparatuur uitgevoerde validatiemetingen. Raymond Venneker van UNESCO-IHE lichtte de ontwikkeling van het Large Scale Hydrological Model (LSHM) toe en ging in op de kwaliteit van de daarmee gesimuleerde en voorspelde afvoeren. Nadat een aantal problemen werden overwonnen zijn de resultaten van het systeem bijzonder goed.

Een commissie van onafhankelijke deskundigen stelde vragen, ging in beraad en gaf tenslotte een positieve verklaring af. Deze is een belangrijke stap naar verdere toepassing in China en elders in de wereld. Nieuwe projecten zijn in voorbereiding voor de Yangtze in China en de Niger in Afrika. Bij het Yangtze project is het de bedoeling om ook informatie te leveren over de waterbehoefte en distributie in de landbouw en ten behoeve van de grootschalige waterafleiding uit de Yangtze naar de droge gebieden in het noorden van China, de zogenaamde "South to North Water Diversion".

Er is veel perspectief voor toepassing van deze aardobservatie technologie, met name in ontwikkelingslanden en in stroomgebieden die de nationale grenzen overschrijden, omdat juist daar weinig metingen beschikbaar zijn. Dat geldt ook voor andere toepassingen van deze aardobservatietechnologie. Nog onlangs bezocht Minister Koenders EARS om het Milennium Project "Food Early Solutions for Africa" (FESA) toe te kennen. In dat project wordt op basis van dezelfde technologie een systeem van droogteverzekering voor Afrika ontwikkeld.


Deel: ' Nederlandse innovatie voor de Gele Rivier '
Lees ook