Ingezonden persbericht

PERSBERICHT WEEK 7

MET SCHEVE OGEN

Het Nederlandse integratiedebat vergeleken met andere Westerse landen

Sinds de spectaculaire opkomst van de LPF in Nederland is het maatschappelijk debat over de multiculturele samenleving in een stroomversnelling geraakt. Die ontwikkeling staat niet op zichzelf. In Europa danken politieke bewegingen hun succes in toenemende mate aan een 'harde lijn' tegenover immigranten. Hoe verhoudt het Nederlandse integratiedebat zich tot dat in Frankrijk, Noorwegen en Canada? Welke oplossingen worden daar gezocht voor (vrijwel) identieke problemen? TUMULT & De Balie, FORUM en het tijdschrift Migrantenstudies organiseren een college onder leiding van Baukje Prins, Rijksuniversiteit Utrecht, op 11 februari, 20.00 uur, Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, toegang 3,5/CJP-Upas 2. Voertaal Engels.

Met: Laurent Chambon (Frankrijk), verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, 'Het multiculturele debat in Frankrijk', Karim Karim, Universiteit Carleton Ontario (Canada) 'Het debat over multiculturalisme in de Canadese pers: voorbode van een politieke storm?', en Anniken Hagelund, Universiteit Oslo (Noorwegen) 'De kwestie van cultuur. Noorse debatten over integratie'.

Onvrede over het immigratiebeleid en de gebrekkige integratie van 'nieuwkomers' staat bovenaan de lijst van ergernissen van veel Nederlanders. De LPF bracht een radicale koerswijziging teweeg. De 'welzijnsbenadering' lijkt definitief te zijn ingeruild voor een justitieel 'veiligheidsdenken'. Het nieuwe kabinet zal deze harde lijn ten opzichte van nieuwkomers hoogstwaarschijnlijk voortzetten. De roep om een immigratiestop klinkt in heel Europa. Drie onderzoekers, uit Frankrijk, Canada en Noorwegen, doen uit de doeken wat de belangrijkste thema's zijn in het integratiedebat in hun land. Waarom maakt men in het ene land vooral een probleem van culturele of religieuze verschillen, terwijl in het andere land stemrecht of arbeidsmigratie de boventoon voeren? Hoe gaat de politiek in die landen om met xenofobe tendensen en partijen? Wat hebben de debatten in de verschillende landen met elkaar gemeen? Slaat Nederland de weg in van verdere polarisatie en escalatie, zoals in Belgi en Frankrijk, of volgen we een andere weg?

Voertaal: Engels.
TUMULT & De Balie, FORUM en het tijdschrift Migrantenstudies. De sprekers publiceerden analyses van het integratiedebat in hun eigen land in een special van het blad Migrantenstudies, die in december 2002 is verschenen. Deze (Nederlandstalige) special is tijdens de bijeenkomst te verkrijgen tegen gereduceerd tarief. Informatie over het project Met scheve ogen : www.debalie.nl.

Voor reserveringen of meer informatie: 030 2332430 of www.TUMULTdebat.nl.

Niet voor publicatie
Mocht u vragen hebben over TUMULT of dit persbericht dan kunt u altijd contact opnemen met Fetsje Luimstra tel. 030 2332430. Via dit telefoonnummer kunt u tevens perskaarten reserveren.

Deel: ' Nederlandse integratiedebat vergeleken met andere Westerse landen '
Lees ook