KPMG


19-01-1999
Nederlandse investeringen in het buitenland naar recordhoogte

Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar voor een recordbedrag in het buitenland geïnvesteerd. In totaal werden 358 buitenlandse bedrijven gekocht met een gezamenlijke waarde van 38,7 miljard dollar. Dit bijna twee keer zoveel als in 1997. Toen werden 318 transacties geregistreerd met een totale waarde van 20,7 miljard dollar. Ook wereldwijd bereikte de waarde van grensoverschrijdende fusies en overnames een recordhoogte. De totale waarde van de transacties steeg in 1998 met 60% tot een bedrag van 544 miljard dollar. In 1997 bedroeg de totale waarde 341 miljard dollar. Het aantal fusies en overnames liep ten opzichte van 1997 enigszins terug: van 5.775 in 1997 tot 5.153 vorig jaar. De Verenigde Staten werd vorig jaar gepasseerd door Groot-Brittannië als grootste investeerder in andere landen. De Britten kochten voor een bedrag van 128 miljard dollar over de grens, een stijging van ruim 95 miljard dollar ten opzichte van 1997. Hiermee zijn de Britten verantwoordelijk voor bijna een kwart van de wereldwijde transacties. Dit blijkt uit onderzoek dat KPMG Corporate Finance jaarlijks verricht naar grensoverschrijdende fusies en overnames.

Volgens drs J.J. de Rooy, directeur van KPMG Corporate Finance, blijken Nederlandse bedrijven zich gezien het niveau van de investeringen tot dusverre weinig aan te trekken van de crises in Azië en Zuid-Amerika. De Rooy: "Naast de Verenigde Staten waren vooral de buurlanden België en Duitsland favoriet. Het aantal overnames door Nederlandse bedrijven in België verdubbelde tot 44, de totale waarde nam toe van 5 miljard dollar in 1997 tot 14 miljard dollar vorig jaar. Naast het feit dat een groot aantal sectoren niet meer aan grenzen gebonden opereert - hetgeen de toename in grensoverschrijdende overnames in de buurlanden verklaart - gaf de te verwachten wijziging in het Duitse belastingstelsel een impuls aan het gestegen aantal overnames door Nederlandse ondernemingen". Spraakmakend door hun omvang waren met name de overnames door Fortis van de Generale Bank (14,2 miljard dollar), door Akzo Nobel van Courtaulds (3,7 miljard dollar) en de overnames in de Amerika's door ABN Amro en Ahold van respectievelijk Banco Reaal (3 miljard dollar) en Giant Foods (2,7 miljard dollar).

Ondanks het feit dat Groot-Brittannië zichzelf buiten de eerste monetaire integratie ronde van de EMU plaatste, bleek het land in Europa de meeste aantrekkingskracht te hebben op internationale ondernemingen. Het land trok meer dan 86 miljard dollar aan buitenlandse overnames aan, een stijging van 31 miljard dollar ten opzichte van 1997. Duitsland was vorig jaar het op een na populairste land in Europa. De totale waarde van de overnames in Duitsland steeg vorig jaar met 18 miljard tot 55 miljard dollar. Opvallend is de positie van België op de derde plek met een meer dan verdrievoudiging van het aantal buitenlandse investeringen tot 26 miljard dollar, gevolgd door Frankrijk (23 miljard dollar). Ook Nederland kon vorig jaar rekenen op veel belangstelling van buitenlandse bedrijven. In totaal werden 165 bedrijven gekocht met een waarde van 18,3 miljard dollar, een toename in aantal van 31 en in waarde van bijna 10 miljard dollar. Net als in 1997 namen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië de helft van de overnames in Nederland voor hun rekening. Opvallend is het aantal overnames door Belgische ondernemingen in Nederland, een stijging van 4 overnames in 1997 tot 19 transacties in 1998. Ook het andere buurland - Duitsland - bleef actief met 21 overnames.

Volgens De Rooy dwingt de groeiende macro-economische en commerciële integratie in Europa, ondernemingen zowel van binnen als van buiten de regio tot het onderzoeken van strategische allianties. "Europese ondernemingen fuseren of smeden schakels aan elkaar om het nieuwe potentieel voor industriële consolidatie en rationalisatie te benutten. Ondernemingen van buiten de Europese regio, aangevoerd door kopers uit de Verenigde Staten, lijken meer dan eens vastberaden om een steunpunt te krijgen in wat de grootste interne markt ter wereld beloofd te worden. Deze trend zet in 1999 door omdat de gevolgen van de monetaire integratie steeds duidelijker worden".

Bijna alle Aziatische landen zagen een scherpe daling van buitenlandse investeringen, doordat internationale ondernemingen terugschrokken voor de economische en financiële problemen in de regio. Zo werden buitenlandse overnames in China meer dan gehalveerd (van 11 miljard dollar in 1997 tot 5 miljard in 1998), was in Hong Kong was een terugval te zien van 6,2 naar 2,3 miljard dollar en kende Indonesië een verlaging van 4,3 miljard in 1997 tot 1,7 miljard dollar in 1998. Ook in Maleisië daalde de totale transactiewaarde: van 2,4 miljard in 1997 tot 1,7 miljard dollar in 1998. De uitzondering op de koopstaking in Azië was Japan, waar buitenlandse bedrijven - aangetrokken door de groeiende mogelijkheden vanwege de herstructureringen die plaatsvinden in het land - in 1998 voor 6,9 miljard dollar investeerden ten opzichte van 1,1 miljard dollar in 1997. Overnames door Japanse ondernemingen zakten daarentegen van 11,7 miljard naar 7,2 miljard dollar in 1998.
Centraal en Oost Europa waren eveneens uit de gratie bij internationale ondernemingen. Buitenlandse investeringen in Rusland halveerden tot 2,3 miljard dollar in 1998 en in Kazachstan - tot voor kort nog een doelwit van de oliemaatschappijen - droogden de investeringen totaal op ten opzichte van 1997 met een niveau van 5 miljard dollar. Polen, Tsjechië en Hongarije werden ook in de slipstroom van de Russische crisis meegezogen met minder buitenlandse investeringen.

De verschuiving van internationale ondernemingen van opkomende markten naar ontwikkelde markten had ook zijn invloed op Latijns Amerika in 1998 waar de meeste landen met een scherpe terugval van inkomende investeringen werden geconfronteerd. De enige uitzondering was Brazilië, welk land - ondanks de financiële crisis - zijn status van het grootste doelwit in de regio voor buitenlandse investeerders nog eens herbevestigde met een verdubbeling van het aantal internationale overnames tot een waarde van bijna 25 miljard dollar. Terwijl investeringen in opkomende markten daalden, verdrievoudigde de waarde van internationale investeringen in de Verenigde Staten - bij verre het meest populaire land voor internationale investeerders - tot 201 miljard dollar. Met 125 miljard dollar aan grensoverschrijdende overnames door ondernemingen uit de Verenigde Staten was laatstgenoemde land een netto-verkoper van bedrijfsbelangen.

De opkomende markten komen volgens De Rooy op dit moment van een koude kermis thuis ten gunste van de Europese en Noord-Amerikaanse markten die als veiliger voor internationale investeringen beschouwd worden. De Rooy: "Toch verwacht ik dat dit beeld licht zal draaien in het komende jaar. Economisch herstel in de Aziatische landen - hoe gedempt ook - zal herstel van het vertrouwen geven en het startsignaal vormen voor een nieuwe golf van koopjesjacht op bedrijfsbelangen in Azië door Westerse kopers."

Top 10 Nederlandse grensoverschrijdende investeringen

Koper Target Transactiewaarde
Fortis General de Banque SA 14,2 miljard dollar
Belgium
Akzo Nobel Courtaulds Plc 3,7 miljard dollar
United Kingdom
ABN Amro Banco Real SA 3 miljard dollar
Brasil
Koninklijke Ahold Giant Foods Inc. 2,7 miljard dollar
United States
Royal Dutch/Shell Group Joint venture Raffinaderij 2,3 miljard dollar
China
Verenigd Bezit VNU ITT World Directories Inc. 2,1 miljard dollar
United States
ING Groep BHF-Bank 1,5 miljard dollar
Germany
Randstad Holding Strategix Solutions 850 miljoen dollar
United States
Philips Electronics ATL Ultrasound 800 miljoen dollar
United States
Fortis John Alden Financial Corp. 600 miljoen dollar
United States

Voor nadere informatie: Andy Bellm, telefoon (020) 656 7039

Deel: ' Nederlandse investeringen in buitenland naar recordhoogte '
Lees ook