3I/ PRICEWATERHOUSECOOPERS

2000 Recordjaar voor venture capital - Nederland consolideert

10 september 2001

WERELDWIJD RECORDJAAR VOOR VENTURE CAPITAL INVESTERINGEN - MAAR WAT

ZIJN DE VOORUITZICHTEN VOOR 2001?

NEDERLANDSE INVESTERINGSMARKT CONSOLIDEERT

Het rapport van 3i/ PricewaterhouseCoopers over investeringen van particulier aandelenvermogen en risicokapitaal meldt een toename in investeringen van 30% en een nieuw record van EUR 195 miljard in 2000. Hoewel 2001 geen recordjaar wordt, zal het wel het op twee na beste investeringsjaar zijn.

In 2000 werd wereldwijd een nieuw recordbedrag van EUR 195 miljard geïnvesteerd, een stijging van 30 procent ten opzichte van het voorafgaande jaar. Tegelijkertijd steeg de werving van fondsen met 67 procent naar een nieuw record van EUR 248 miljard. Dit meldt het tweede jaarlijkse onderzoeksrapport Global Private Equity 2001 van 3i, een toonaangevende internationale venture capitalist en PricewaterhouseCoopers, 's werelds grootste professionele dienstverlener.

Hoewel de grote interesse voor bepaalde vormen van technologische investeringen de cijfers in 1999 en 2000 kunstmatig opdreef, was er op de meeste plaatsen in de wereld wel degelijk sprake van een aanzienlijke investeringstoename. Bovendien zullen toekomstige wereldwijde investeringen niet worden beperkt door een gebrek aan kapitaal, aangezien het totaal aan geworven fondsen alle investeringen die in 2000 werden gedaan in de meeste landen van de top 20 overtreft. Het aantal geworven fondsen wereldwijd is gegroeid met een jaarlijks gemiddelde van bijna 41 procent over de afgelopen zes jaar, terwijl investeringen gemiddeld jaarlijks met 35 procent zijn toegenomen. Voor Nederland bedroeg de totale investeringswaarde in 2000 EUR 1,25 miljard, terwijl de hoeveelheid fondsen beschikbaar voor investering toenam tot EUR 6,2 miljard.

Globaal genomen vond vorig jaar een verschuiving in investeringsactiviteiten plaats als gevolg van het kleiner wordende aandeel van buy-outs in de totale investeringen en de aanhoudende groei van vroegtijdige investeringen. Van de landen in de top 20 lieten Zweden, India, Israël en Zwitserland een sterke groei zien. Frankrijk steeg naar een derde plaats voor wat betreft wereldwijde investeringen, en verdrong daarmee Duitsland, een van de vele Europese landen die in de lijst daalden. Met name de landen in Azië verbeterden hun positie, terwijl Israël opklom van een tiende naar een zesde plaats en Argentinië en India voor het eerst in de top 20 terechtkwamen.

Nederland zakte van een zevende naar een elfde plaats voor wat betreft wereldwijde investeringen, hoewel dit niet representatief is voor de bovengemiddelde groei van investeringspatronen gedurende een periode van tien jaar. Over de afgelopen zes jaar beschouwd, bedroeg de gemiddelde jaarlijkse groei van de Nederlandse particuliere investeringen op het gebied van aandelen en risicodragend kapitaal 25%. Hiermee komt Nederland op een veertiende plaats in de top 20 terecht, onmiddellijk voorafgegaan door de Verenigde Staten, met een jaarlijks groeicijfer van 37%. Elizabeth Schaefer, Private Equity Partner voor PricewaterhouseCoopers in Nederland hierover: 'Management- en institutionele buy-outs worden in Nederland steeds belangrijker als gevolg van de heroriëntering van multinationals en familiebedrijven in deze economisch moeilijke tijden. Ze vormden 22% van alle investeringen in 2000 en zullen naar verwachting blijven doorgroeien in 2001.'

Brian Larcombe, Chief Executive van 3i, en Marco Rochat, European leader van de Global Technology Industry Group van PricewaterhouseCoopers, geven in hun gezamenlijke voorwoord van het rapport aan te betwijfelen of de groei in investeringen en geworven fondsen op korte termijn zal aanhouden. Ze zijn het er echter over eens dat er, dankzij het aanzienlijke overschot aan fondsen die beschikbaar zijn voor investeringen, uitstekende kansen liggen voor bedrijven die op zoek zijn naar particulier vermogen en risicodragend kapitaal.

De technologiesector bleef vorig jaar wereldwijd de grote winnaar en nam verreweg het grootste deel van alle investeringen voor zijn rekening. Met EUR 124 miljard vertegenwoordigden investeringen in technologie-gerelateerde bedrijven 64 procent van het totaal, vergeleken met 36 procent in 1999. Management buy-outs, daarentegen, daalden van EUR 87 miljard naar EUR 64 miljard, wat overeenkomt met een daling van hun aandeel in het totaal aantal investeringen van 58 naar 33 procent. Deze daling kan echter voor een groot deel worden toegeschreven aan Noord-Amerika, waar deze investeringen daalden met EUR 25 miljard. In Nederland, waar technologiebedrijven in 2000 38% van de investeringen vertegenwoordigden, bleef de technologiesector stabiel. Investeringen in bedrijven in oprichting en startende bedrijven liepen echter enigszins terug.

In West-Europa groeiden de investeringen in particulier vermogen en risicodragend kapitaal vorig jaar met 20% naar EUR 35 miljard. Opnieuw waren hier de investeringen in technologie-gerelateerde bedrijven voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk voor dit recordcijfer. Het bedrag aan geworven fondsen in Europa was met EUR 48 miljard nog hoger dan in 1999, wat neerkomt op een stijging van 61 procent.

In 2001 heeft ook West-Europa te maken gekregen met een baisse, die zich reeds bij de vroegtijdige investeringen in de Verenigde Staten had voorgedaan. Voor dit jaar wordt een consolidatie verwacht. Elizabeth Schaefer, Private Equity Partner voor PricewaterhouseCoopers in Nederland tekent hierbij aan: 'Participatiemaatschappijen zullen omzichtiger, kritischer en gedisciplineerder te werk gaan bij het nemen van investeringsbeslissingen.'
Voor investeringen in Europese buy-outs begon 2001 echter goed, hoewel er sprake was van minder maar tegelijkertijd grotere transacties. Dankzij de afronding van enkele buy-outs met een waarde van meer dan EUR 1 miljard, kwamen de totale investeringen voor deze vermogensklasse in Europa uit boven het niveau over dezelfde periode van 2000.

In zijn commentaar op de situatie in West-Europa zegt Jonathan Russell, Director bij 3i: 'Er is een enorme toename van geworven fondsen geweest die de grenzen van de markt voor risicodragend kapitaal verder heeft verlegd. 2001 zal waarschijnlijk een recordjaar worden voor buy-out investeringen. In het verleden werd een buy-out ter waarde van EUR 350 miljoen al beschouwd als een grote transactie, terwijl men vandaag de dag spreekt over transacties van EUR 7 miljard.'

(EINDE PERSBERICHT)

INFORMATIE OVER 3I
3i verschaft kapitaal, kennis en contacten voor de opzet en ontwikkeling van bedrijven over de hele wereld. 3i investeert in een breed scala van start-ups tot management buy-outs en management buy-ins, gericht op kansrijke ondernemingen met groeipotentieel en een sterk management.
3i investeert op drie continenten in bedrijven, via plaatselijke investeringsteams in Europa, Azië en de Verenigde Staten. Tot nu toe heeft 3i meer dan EUR 21,9 miljard geïnvesteerd (inclusief mede-investeringsfondsen). In de twaalf maanden voorafgaand aan 31 maart 2001 werd gemiddeld EUR 12,6 miljoen per werkdag geïnvesteerd (inclusief mede-investeringsfondsen). De huidige portefeuille van 3i wordt geschat op bijna EUR 9,7 miljard.
Voor meer informatie kunt u de website van 3i bezoeken op https://www.3i.com of contact opnemen met:
Eric van Kleef, Burson-Marsteller, eric.van.kleef@nl.bm.com, 070 362 4861.

INFORMATIE OVER PRICEWATERHOUSECOOPERS
PricewaterhouseCoopers (www.pwcglobal.com) is 's werelds grootste professionele dienstverlener. Op basis van de kennis en vakkundigheid van meer dan 150.000 mensen in ca 150 landen, helpt PricewaterhouseCoopers klanten om, in een wereld waarin internet een grote rol speelt, bedrijfsproblemen te kunnen oplossen en beter in staat te zijn om kapitaal op te bouwen, met risico's om te gaan en resultaten te verbeteren. De naam PricewaterhouseCoopers heeft betrekking op alle bedrijven die deel uitmaken van de wereldwijde PricewaterhouseCoopers-organisatie.
Neem voor meer informatie contact op met:
Meint Waterlander, meint.waterlander@nl.pwcglobal.com, 020 568 5952.

10 sep 01 14:53

Deel: ' Nederlandse investeringsmarkt consolideert '
Lees ook