Ingezonden persberichtDen Haag, 13 september 2001

Nederlandse islamitische organisaties wijzen terroristische aanslagen volledig af


Nederlandse moslims hebben, net zoals de overige Nederlandse bevolking, geschokt en vol afgrijzen de gebeurtenissen in de Verenigde Staten gevolgd. Zij wijzen deze afschuwelijke, willekeurige aanslagen volledig af en vinden dat het hier gaat om zinloze en wrede daden, die alle mensen met afschuw vervullen. De Nederlandse islamitische organisaties sluiten zich eensgezind aan bij de uitlatingen van minister-president Kok hieromtrent, die opriep tot wijsheid en waardigheid.
Onze gedachten en gebeden gaan uit naar alle onschuldige slachtoffers, hun families en gemeenschappen. Wij betuigen ons diepste medeleven aan het Amerikaanse volk. Geen enkel doel kan deze verschrikkelijke slachting wettigen.
Nu de werkelijkheid van deze afschuwelijke gebeurtenissen langzamerhand begint door te dringen tot de moslims in Nederland, worden ook zij zich bewust van hun angstgevoelens. Het terrorisme maakt van ons allen slachtoffers, het gaat alle rede te boven. Terrorisme mag evenwel geen aanleiding vormen voor reflexreacties die slachtoffers zouden kunnen maken onder andere onschuldige volkeren in de wereld. Dit zou slechts bijdragen aan de verwoestingen die reeds hebben plaatsgevonden.


Deze gezamenlijke verklaring werd zowel door de landelijke als regionale islamitische organisaties onderschreven:Stuurgroep Islam en Burgerschap M. Sini, voorzitter
Islamitisch Centrum Nederland ICN A. Kandemir, voorzitter

Islamitische Stichting Nederland ISN A. Soytürk, voorzitter

Milli Görüs Noord Nederland H. Karacaer, voorzitter

Nederlandse Islamitische Federatie NIF M. Yaramis, voorzitter

Nederlandse Moslim Raad D. Maddoe, voorzitter

St. Promotie door Arabische en Turkse Vrouwen en Gezinnen Mw. O. Korz, voorzitter

St. Nederlandse Moslimvrouwen an-Nisa Mw. M.L. Korver, voorzitter

Turks-Islamitisch Culturele Federatie TICF A. Tonca, voorzitter

Unie van Marokkaanse Moslim Organisaties in Nederland UMMON A.D. Boujjoufi, vice-voorzitter

A. Karagül voorzitter Raad van Moskeeën

Stichting Haags Islamitisch Platform SHIP M. Arslan, voorzitter

Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond SPIOR I. Spalburg, directeur

Brabantse Islamitische Raad BIR H. Arab, voorzitter
Het project Islam & Burgerschap (I&B) is een initiatief van leden van de diverse moslimgroeperingen in Nederland en wordt gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep Islam & Burgerschap waarin zitting hebben: dhr. Mohamed Sini (voorzitter), dhr. Derwisj Maddoe, mw. Naeeda Aurangzeb, Mw. Najat Bochhah, dhr. Kadir Canatan, mw. Amina Dalloesingh, dhr. Abdelilah Kasem, mw. Fadime Örgü en dhr. Hasan Yar.
Islam & Burgerschap heeft als doel het normen- en waardendebat over de invulling van het begrip burgerschap binnen de moslimgemeenschap te stimuleren. Uitgangspunt is hierbij dat de Islam aangewend kan worden om integratie in de Nederlandse samenleving en burgerschap te bevorderen. Het accent wordt daarbij gelegd op gedeelde normen en waarden.Noot aan de redactie (niet voor publicatie bestemd)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Yassin Hartog, coördinator van de stuurgroep Islam & Burgerschap, tel: (070) 330 60 62 of (06) 26 65 66 64.


Lange Voorhout 86

2514 EJ Den Haag

(070) 330 60 62

info@islamenburgerschap.nl

www.islamenburgerschap.nl
Mirjam Lammers, projectmedewerker Islam en Burgerschap

Deel: ' Nederlandse Islam wijst terreur in VS volledig af '
Lees ook