Nederlandse jongeren rapporteren VN-comité

Datum uitgave: 01-06-1999

Kinderrechtencomité hoort voor het eerst jongeren zelf Nederlandse jongeren rapporteren aan VN-Comité over hun rechtspositie

Vier jongeren vertrekken zaterdag 5 juni 1999 vanaf Amsterdam CS naar Genève om het VN-Comité voor de Rechten van het Kind te rapporteren over de rechtspositie van Nederlandse kinderen en jongeren. De delegatie bestaat uit een lid van een bewonersraad van een jongeren-internaat (18 jaar), twee deelnemers aan het Nationaal Jeugddebat (16 jaar) en een jeugdraadslid uit Haarlem (16 jaar). Ze worden gehoord tezamen met vertegenwoordigers van het Kinderrechtencollectief, een coalitie van vijf Nederlandse organisaties die een rapport heeft opgesteld over de kinderrechtensituatie in Nederland. Nooit eerder legden jongeren zelf hun mening voor aan het Comité voor de Rechten van het Kind.

De zitting gaat vooraf aan de behandeling, eind september 1999, van het officiële regerings-rapport over implementatie in Nederland van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Met de ratificatie van het Verdrag in 1995 verplichtte Nederland zich op gezette tijden te rapporteren aan het VN-Comité in Genève, dat toezicht houdt op de wereldwijde uitvoering van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Naast een verplichte regeringsrapportage nodigt het Comité particuliere organisaties in elk verdragsland uit tot een schaduwrapportage. Een dergelijk rapport is in Nederland opgesteld door het Kinderrechten-collectief, bestaande uit Defence for Children International, UNICEF Nederland, het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, Stichting Jeugdinformatie Nederland en de Kinder- en Jongerenrechtswinkels. Het schaduwrapport bevat, naast een analyse van de kinderrechtensituatie in Nederland, de resultaten van een landelijke enquête onder jongeren over hun rechten.

Ter gelegenheid van het vertrek van de delegatie naar Genève zal er op 5 juni om 13:00 een persconferentie plaatsvinden op het Centraal Station in Amsterdam, in zaal 4 van het Zalencentrum (Spoor 1/2a, in de Stationsrestauratie).

Voor meer informatie en aanmelding: Maarten Bijl, UNICEF Nederland, 070-3339336/06-51282198 Majorie Kaandorp, Defence for Children International, 020-4203771. De persmap is op te vragen bij Defence for Children International. De vier jongeren nemen een video-camera mee om hun bezoek aan Genève op beeld vast te leggen.

Deel: ' Nederlandse jongeren naar VN-Comite over hun rechtspositie '
Lees ook