Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS-2003-053

Den Haag, 07-03-2003

Nederlandse kandidaat voor internationale Douanepost

Drs. Hans van Bodegraven (1949), directeur wetgeving Douane bij het ministerie van Financiën, is door Nederland officieel kandidaat gesteld voor de post van secretaris-generaal bij de Wereld Douane Organisatie (World Customs Organization, WCO).

De WCO is een intergouvernementele organisatie van 162 landen. De organisatie speelt vooral een belangrijke rol bij het mondiaal ten uitvoer brengen van handelspolitieke maatregelen en bij de bestrijding van grensoverschrijdende misdaad, waaronder drugssmokkel, smokkel van bedreigde uitheemse diersoorten, wapens, nucleaire goederen, chemische afvalstoffen en de bestrijding van het internationale terrorisme. Eind juni zal de vertegenwoordigende Raad van 162 landen (de Council) in Brussel een nieuwe secretaris-generaal kiezen. De vijfjarige termijn van de huidige secretaris-generaal eindigt op 31 december 2003.

Van Bodegraven maakt al bijna 15 jaar deel uit van de top van de Nederlandse Douane, in verschillende leidinggevende functies. Sinds het begin van de jaren negentig is hij directeur wetgeving Douane op het ministerie van Financiën. Daarnaast kan hij bogen op een langdurige en brede internationale ervaring. Namens Nederland neemt hij al een aantal jaren zitting in de gezaghebbende Finance Committee van de WCO. Daarnaast vertegenwoordigt hij Nederland in de Council van de organisatie.

Deel: ' Nederlandse kandidaat voor internationale Douanepost '
Lees ook