Middelburg, 6 januari 1999

Persinformatie

NEDERLANDSE KUST IN ZONNETJE OP VAKANTIEBEURS Op de Vakantiebeurs Utrecht, van 13 tot en met 17 januari '99, presenteert toeristisch-recreatief Nederland zich weer in het "Lekker weg in eigen land"-paviljoen met vooral de thema's Kust-Actief, Kinderen en Steden herleven. Een boeiend en bruisend kustpaviljoen zet de Nederlandse kust als vakantie- en recreatiebestemming in het zonnetje. De Vakantiebeurs luidt elk jaar voor ruim 180.000 Nederlanders de start in van de vakantievoorbereidingen, zoals brochures verzamelen, ideeën opdoen, vragen stellen en vakantie-adressen zoeken. Niet zelden is het bezoek aan de beurs later doorslaggevend voor de uiteindelijke vakantiekeus.

Gezamenlijke kustpresentatie is strategische keuze

Een gezamenlijke kustpresentatie komt niet zomaar uit de lucht vallen. De trends in vakantiekeuze en -gedrag laten een inzoomproces zien. De consument denkt eerst na over het soort vakantie (bergen, bossen of water/kust), vervolgens kiest hij de regio en daarna de plaats. Juist in de fase van soort vakantie naar regio is een gezamenlijke presentatie van de Nederlandse kust belangrijk. Hierdoor krijgt de kust ten opzichte van andere vakantiesoorten een sterke en aantrekkelijke profilering, met als gevolg bijzondere attentiewaarde. Het Kust-paviljoen wordt ingericht als een kustlandschap met eilanden, schelpenpaden, vuurtorens, strandstoelen, beachvollybal, helmgras en strandhuisjes als informatiebalies. Vanuit het Kustpaviljoen loopt de bezoeker fysiek ook naar het achterland van een bepaalde regio. Tevens zullen animatie-activiteiten rondom het thema water/kust (theater, muziek, folklore, zang, e.d.) en een zgn. kustkwis het bezoek aan het paviljoen moeten stimuleren.

Consumenten denken steeds meer in regio's

Uit onderzoek blijkt dat consumenten steeds meer in toeristische regio's denken, bijv. De Wadden, De Veluwe, De Kust, e.d. Verder is het van belang dat een toeristische regio een totaalproduct is. Consumenten zijn namelijk ook steeds meer geïnteresseerd in thema's als actief, sportief, cultuur, steden oftewel, zij willen een totaal-ervaring. Bovendien blijkt de kust niet alleen voor een lange, maar steeds meer ook voor een korte vakantie in trek te zijn. Een "frisse neus halen", "onthaasting" en vertier (in het achterland) zijn veelal bepalende factoren bij het er even tussen uit willen. Het blijkt dat de provincie Zeeland als toeristische regio een sterke identiteit heeft. De consument herkent Zeeland in zijn geheel als één aantrekkelijke toeristische regio c.q. bestemming, waar meer is naast zon, zee en strand.

Bezoeker ervaart het Zeeland-gevoel

VVV Schouwen-Duiveland, Kust-VVV Walcheren, Toeristisch Bureau Zeeuws-Vlaanderen èn Bureau voor Toerisme Zeeland nemen deel aan het Nederlandse Kust-paviljoen en "Zeeuw-se meisjes" zullen de bezoekers vooral de typisch Zeeuwse kleur, sfeer en gevoel laten erva-ren. De standaankleding brengt de aantrekkelijke combinatie kust-achterland in beeld en de vele mogelijkheden op het gebied van actie, sport, cultuur, steden, natuur en streekeigen producten die Zeeland rijk is. Dit om zich in het laatste keuzetraject van de consument te on-derscheiden ten opzichte van andere kust-gebieden In Nederland en het eigen karakter en de eigen identiteit uit te stralen.

-.-.-.-.-

Voor nadere informatie: Bureau voor Toerisme Zeeland, promotiemedewerkster E. van Wingen, tel. 0118-659971, de overige Zeeuwse deelnemers en/of St. Toerisme & Recreatie AVN, kust-coördinator Eric van Dijk, tel. 071-5605994.

Deel: ' Nederlandse kust in zonnetje op Vakantiebeurs '
Lees ook