INSTITUUT NEDERLANDSE KWALITEIT

Nederlandse Kwaliteitsdagen 4-11 november 1999

De Kwaliteitsdagen zijn nog nooit zo groots opgezet: meer dan 100 sprekers op bijeenkomsten verspreid over 9 plaatsen door het hele land. De omvang bewijst onder andere dat steeds minder managers kwaliteitsbeleid als tijdrovende kostenpost beschouwen. Managers realiseren zich dat je als organisatie moet uitblinken om aan de top te blijven. Door in woord en daad, in doen en laten, het streven naar een betere bedrijfsvoering als uitgangspunt te nemen, zal kwaliteitsmanagement positieve resultaten opleveren.

Als thema dit jaar is daarom gekozen voor de vraagstelling: Kwaliteit, wat levert het op? Met als invalshoek de vier resultaatgebieden van het INK-model zullen de sprekers de opbrengsten van kwaliteitsmanagement afzetten tegen de kosten ervan. Zij ontlenen hun bevindingen en stellingen niet alleen uit de commerciële sector, maar ook uit de praktijk van overheidsinstellingen.

Open staan voor ideeën, voor opmerkingen en kritiek, het draagt bij aan het verbeteren van de bedrijfsvoering. In dit kader zijn ook de bijeenkomsten gericht op interactie tussen sprekers en deelnemers. U kiest zelf aan welke bijeenkomsten u wilt deelnemen. Deze keuze kunt u kenbaar maken door de inschrijfkaart in te vullen, die in de brochure van de Nederlandse Kwaliteitsdagen terug te vinden is. Deze brochure, met compleet programma van alle bijeenkomsten en sessies, kunt u telefonisch of per e-mail aanvragen bij het INK (tel: 073-613 87 87 of inkw@worldonline.nl).

Heeft u interesse om deel te nemen aan één of meerdere bijeenkomsten, dan adviseren wij u niet te lang te wachten. De toegang is uiteraard niet onbeperkt en de ervaring leert dat zalen vaak al enkele weken voor aanvang van de Kwaliteitsdagen volgeboekt zijn.

Op de landelijke dag wordt wederom een informatiebeurs georganiseerd.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met mevrouw N. Osinga van het Nederlands Studie Centrum, telefoon: 010 - 270 33 66.

Onderstaand volgt de lijst met data waarop de bijeenkomsten georganiseerd worden. Tevens staat per locatie de contactpersoon vermeld.

5 november Otterlo drs. A.W.H. Geven 055 - 549 34 40

9 november Den Bosch mvr. N. Benschop 040 - 232 39 31

Enschede mvr. T. Hof 053 - 484 97 84

Groningen mvr. I. Dechesne 050 - 527 51 37

10 november Rotterdam mvr. W. Haarhuis 073 - 613 87 87

11 november Alkmaar mvr. Van Muiswinkel 072 - 518 37 16

Amsterdam mvr. Ter Haar 020 - 595 21 15

Middelburg dhr. W. Treurniet 0118 - 62 81 41

Roermond drs. E.H.C. Baart 045 - 571 55 00

Instituut Nederlandse Kwaliteit Postbus 70055; 5201 DZ 's-Hertogenbosch; tel. 073 - 613 87 87; fax. 073 - 613 91 53; E-mail:inkw@worldonline.nl

Deel: ' Nederlandse Kwaliteitsdagen 1999 '
Lees ook