expostbus51


MINISTERIE DEF

Mindef: NL eenheden in Macedonië worden versterkt

DV/PB21/99 Den Haag, 3 april 1999

De Nederlandse eenheden in Macedonië worden versterkt met een artillerie-eenheid. Het gaat hierbij om een zogenoemd vuurmondpeloton, bestaande uit vijf M109 houwitsers en circa honderdtwintig man personeel. Verder wordt momenteel bekeken op welke wijze ons land, naast de humanitaire hulp die nu door Nederlandse militairen in Macedonië wordt geboden, een bijdrage kan leveren aan de opvang van vluchtelingen.

Dit staat in een brief die minister De Grave van Defensie, mede namens collega Van Aartsen van Buitenlandse Zaken, vandaag aan de Kamer heeft gezonden. De Nederlandse aanwezigheid in de FYROM richt zich nadrukkelijk op het leveren van een bijdrage aan de stabiliteit in de regio en de verlichting van de humanitaire problematiek rond Kosovo.

De NAVO-eenheden in de FYROM (Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) dragen ertoe bij een mogelijke aanval op de FYROM af te schrikken. Verder komt Nederland met de versterking tegemoet aan de Duitse wens om de in Macedonië gestationeerde Duitse brigade te versterken. Deze beschikt momenteel niet over de voor de eigen veiligheid noodzakelijke vuursteun. De uitzendtermijn van de Nederlandse artillerie-eenheid eindigt in beginsel eind 1999, tegelijk met die van de eerder in het kader van de Extraction Force uitgezonden Nederlandse eenheden. Met de uitzending is tot het eind van dit jaar een bedrag gemoeid van ongeveer 14 miljoen gulden.

NAVO-eenheden verlenen op verzoek van de regering van de FYROM momenteel steun aan de opvang van vluchtelingen uit Kosovo. De NAVO-hulpverlening wordt gecoördineerd door de commandant van het 'Ace Rapid Reaction Corps' (ARC) van de NAVO. Ook Nederlandse eenheden verlenen humanitaire hulp. Zo wordt geniematerieel ingezet bij het egaliseren van grond voor vluchtelingenkampen. Verder zijn er voor de hulpverlening vrachtwagens, ambulances, legeringsmateriaal en voedsel en drinkwater beschikbaar. Inmiddels worden ook de drie Chinook-transporthelikopters ingezet in het kader van de humanitaire hulpverlening.

Gezien de veiligheidssituatie aan de grens tussen de FYROM en Joegoslavië heeft Defensie aanvullende maatregelen getroffen voor de beveiliging van de nabij de grens met Joegoslavië ontplooide Mortier Opsporings Radar Batterij. Hiervoor wordt extra bewakingspersoneel ingezet.


03 apr 99 16:56

Deel: ' Nederlandse legereenheden in Macedonië worden versterkt '
Lees ook