Ministerie van DefensieNieuwsberichten

JPOW-oefening op Sicilië

Nederlandse luchtverdedigingsoefening op Sicilië

11-09-2001

De circa 250 Nederlandse militairen die deelnemen aan de grote internationale luchtverdedigingsoefening Joint Project Optic Windmill (JPOW) zijn hun laatste week ingegaan. Sicilie is voor de eerste maal het toneel voor de zesde editie van deze oefening, die zich vooral richt op het onderscheppen van tactische ballistische raketten en kruisvluchtwapens en waaraan naast Nederland ook Duitsland en de VS meedoen. De oefening begon 3 september.

Joint Project Optic Windmill is dé oefening bij uitstek voor de geleide wapeneenheden van de luchtmacht en richt zich vooral op het trainen van de zogenoemde joint en combined interoperability, met andere woorden de samenwerking tussen de verschillende krijgsmachtdelen en tussen eenheden van verschillenden landen. Ook wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden binnen wat heet de 'family of weapons', die wapensystemen dus waarmee de taak van het onderscheppen van tactische ballistische raketten en kruisvluchtwapens wordt uitgevoerd. Tot slot worden procedures en het omgaan met uitdagende command & control tactieken beoefend. Dit alles maakt JPOW bij uitstek een oefening voor de mensen die met de wapensystemen zoals de moderne Patriot-raketten moeten omgaan. Het motto van deze zesde uitgave van de JPOW-oefening luidt dan ook Train the Players. Afgezien van de 250 Nederlandse militairen voor het merendeel afkomstig van de Groep Geleide Wapens De Peel doen ook zon 550 Amerikanen en Duitsers mee aan deze door ons land georganiseerde oefening.

Het bestrijden van tactische ballistische raketten en kruisvluchtwapens is een van de speerpunten uit de Defensienota 2000 van minister De Grave en staatssecretaris Van Hoof van Defensie. (foto's: Peter Wiezoreck)

JPOW-oefening op Sicilië

Deel: ' Nederlandse luchtverdedigingsoefening op Sicilië '
Lees ook