ministerie van economische zaken

berichtnaam: persbericht
nummer: 111
datum: 17-07-2001

nederlandse mkb grootste werkgelegenheidsgroei in europa

sinds 1988 genereert het nederlandse mkb de grootste groei in werkgelegenheid vergeleken met andere europese landen. over de gehele periode tot 2000 kent het nederlandse mkb een groei van 0,9 %. het nederlandse kleinbedrijf is hier hoofdzakelijk verantwoordelijk voor met een werkgelegenheidsgroei van 4,1 %. de prognoses tot 2002 geven een geringe terugloop in werkgelegenheidsgroei weer. in 2002 wordt de groei geraamd op 2% wat een toename impliceert van 61.000 banen. eind 2000 telde het mkb 110.000 vacatures. in het mkb werken minder ouderen en hoogopgeleiden dan in het groot bedrijf.

wat betreft het innovatie-vermogen van het mkb blijkt dat 49 procent van de nederlandse mkb-bedrijven in 2000 een nieuw product op de markt bracht, vergeleken met 61 procent in 1999. deze daling kan te maken hebben met de economische groei waardoor ondernemers mogelijk minder belang hechten aan innovatie. wel halen de kleine bedrijven hun achterstand in internet gebruik in het jaar 2000 hard in.

in 1998 exporteerde 9,5 procent van de kleine en 26 procent van de middelgrote bedrijven. de europese landen zijn vooralsnog de belangrijkste export bestemmingen.

de omzet van het mkb zwakte iets af in het laatste kwartaal van 2000 ten opzichte van het laatste kwartaal van 1999. prognoses voorspellen eveneens een licht afzwakkende groei voor de jaren 2001 en 2002.

in het vierde kwartaal van 2000 blijkt het aantal starters toe te nemen met 8 procent ten opzichte van datzelfde kwartaal in 1999. het aantal uittreders neemt toe met 4 procent. per saldo komen er 6.320 bedrijven bij, wat tot gevolg heeft dat nederland aan het eind van het jaar 2000 758.000 bedrijven telt.

dit staat in de ondernemerschapsmonitor voorjaar 2001. deze monitor, die vandaag door staatssecretaris ybema van economische zaken naar de tweede kamer is gestuurd, geeft een overzicht van de ontwikkelingen van het nederlandse ondernemerschap in het vierde kwartaal van 2000. in de monitor wordt speciale aandacht besteed aan de ontwikkelingen van het mkb door drie indicatoren van concurrentiekracht van het mkb, namelijk werkgelegenheid, innovatie en export onder de loep te nemen.

Deel: ' Nederlandse MKB grootste werkgelegenheidsgroei Europa '
Lees ook