Nederlandse ondernemingen slecht voorbereid op cybercrime

Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen zijn slecht voorbereid op aanvallen van cybercriminelen. De organisaties besteden niet alleen weinig aandacht aan de preventie van cybercrime, ook maatregelen om aanvallen van buitenaf te detecteren worden nauwelijks genomen. Bovendien schiet bij veel organisaties een adequate reactie op een succesvolle aanval van cybercriminelen tekort.

Uit onderzoek van KPMG onder bijna tweehonderd bestuurders van bedrijven en overheidsinstellingen blijkt dat slechts één op de vijf organisaties zichzelf in staat acht om met succes een aanval af te slaan. Qua preventie voert slechts 29% periodiek een cybercrime respons test uit, die duidelijk maakt in hoeverre de organisatie in staat is een aanval te signaleren.

Zo'n 60% heeft de verantwoordelijkheid voor cybercrime in de organisatie belegd en traint de medewerkers ook op het gebied van beveiligingsbewustzijn. Daarnaast blijkt niet meer dan 25% van de organisaties zich adequaat via een cybercrime response plan te hebben beveiligd en zet slechts 30% forensische expertise in na een beveiligingsincident.

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat bijna de helft van de onderzochte bedrijven het afgelopen jaar slachtoffer is geweest van enige vorm van cybercrime. Van deze bedrijven geeft 90% aan dat zij de afgelopen twaalf maanden één tot vijf keer met succes zijn aangevallen. Ruim 60% van de onderzochte bedrijven geeft aan dat de schade zich jaarlijks beperkt tot een bedrag van 100.000 euro. Bij ruim 10% van de onderzochte bedrijven overstijgt de schade als gevolg van cybercrime een bedrag van 1,5 miljoen euro. Phishing blijkt de belangrijkste vorm van cybercrime. Bijna 30% van de onderzochte organisaties geeft aan met phishing te maken te hebben gehad, gevolgd door besmetting met malware en social engineering.

Cybercriminelen blijken er vooral op uit te zijn om bedrijfs- en productieprocessen te verstoren. Zo'n 30% van de aanvallen blijkt hierop gericht te zijn. Het verkrijgen van toegang tot geld en informatie over intellectuele eigendommen blijken in mindere mate de aanleiding voor een aanval. Ondanks het feit dat bedrijven in de financiële sector zich bewuster zijn van cybercrime dan andere organisaties, wordt zo'n 75% van de aanvallen in deze sector gepleegd. Daarbij gaat het voor een organisatie om een gemiddeld schadebedrag van zo'n 1,5 miljoen euro.

"De werkelijke omvang van cybercrime is moeilijk te achterhalen omdat de detectieprocedures mogelijk niet alles in kaart brengen", zegt John Hermans, partner bij KPMG Risk Consulting. Hermans: "Om je als organisatie te kunnen verdedigen tegen cybercrime zijn beveiligingsbewustzijn en inzicht in de risico's van essentieel belang. Duidelijk is in ieder geval dat cybercrime niet van tijdelijke aard is en niet langer meer het domein is van amateurs. Deze 'script kiddies' vormen in wezen niet meer dan een vervelende dreiging en zijn er vooral op uit om geld te stelen en veel minder op het raken van de vitale functies van de organisatie.

Serieuze aanvallen komen nu vooral van de georganiseerde misdaad die er bewust op uit is de organisatie te ontregelen, te spioneren en vertrouwelijke informatie te krijgen. Vooral de overheid en grote organisaties vormen hierbij het doelwit. De complexe IT-omgeving maakt het echter vrijwel onmogelijk om dit soort incidenten volledig uit te bannen. Het doel is dan ook vooral te voorkomen dat een aanval uit de hand loopt. De focus moet dus met name liggen op het beschermen van de belangrijkste bezittingen en het zeker stellen dat er mechanismen zijn waarmee organisaties goed en snel op incidenten kunnen reageren."

Deel: ' Nederlandse ondernemingen slecht voorbereid op cybercrime '
Lees ook