NEDERLANDS POLITIE INSTITUUT

NPI: Nederlandse politie heeft primeur anti-whiplash-systeem

Aan de redacties.

Op donderdag 13 september organiseert het Nederlands Politie Instituut voor de regionale politiekorpsen en andere belangstellenden in Zeewolde een mini-symposium over veilig rijden met de politieauto van de toekomst. De middag staat in het teken van preventie, om de letsel- en voertuigschade bij de Nederlandse politie de komende jaren aanzienlijk terug te dringen. Bij de Nederlandse politie zijn ongeveer tienduizend voertuigen in gebruik.

Met enige trots zal het NPI, in samenwerking met Winterthur Zwitserland, die middag de wereldprimeur presenteren van een anti-whiplash-systeem. Dit speciale systeem wordt onder de bestaande autostoel aangebracht. Het systeem wordt die dag gedemonstreerd.

Deze nieuwe ontwikkeling wordt bij de politie in de praktijk uitgetest en het is de bedoeling dat deze voorziening de komende jaren standaard wordt in politie-autos. Alleen al bij de Nederlandse politie liepen de afgelopen vier jaar 350 politiemensen een whiplash op, met als gevolg een gemiddelde arbeidsongeschikheid van een jaar.

Naast deze voorziening wordt aandacht besteed aan het UDS2-systeem (Unfall Daten Speicher), een soort blackbox waarmee ongevalgegevens worden geregistreerd, de rijsimulator voor rij-opleidingen (niet aanwezig, wel een videofilm te zien) en het project kostenbesparing op reparatiekosten door reparatie met gebruikte onderdelen.

Voorafgaand aan de (besloten) conferentie is er voor de media vanaf 11.00 uur tot 12.00 uur gelegenheid om kennis te nemen van deze nieuwe ontwikkelingen, waarbij ook een toelichting wordt gegeven. U bent van harte welkom op de locatie The Harbour Congress & Event Center, Raadhuisplein 19-20, 3891 ER Zeewolde.

Als u van de uitnodiging gebruikt maakt, dan graag even een e-mail aan: cees.den.bakker@npi.politie.nl.

Deel: ' Nederlandse politie heeft primeur anti-whiplash-systeem '
Lees ook