MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW PERSBERICHT POSTWET

NEDERLANDSE POSTWET GEWIJZIGD; MONOPOLIE TPG KLEINER

Het monopolie van postbedrijf TNT Post Groep (TPG) op het vervoer van brieven zal in Nederland worden teruggebracht van 500 gram naar 100 gram. Deze wijziging van de Postwet treedt in werking op 1 juni 2000. De gewijzigde wet is een eerste stap in de richting van volledige liberalisering van de Nederlandse postmarkt. Alle brieven zwaarder dan
100 gram vallen buiten het monopolie. Dit geldt ook voor brieven lichter dan 100 gram, maar met een tarief hoger dan 2,40 (drie keer 80 cent). Dat is het gevolg van een wijziging in de Postwet, die voortvloeit uit de Postrichtlijn van de Europese Unie.
De Richtlijn van de EU schrijft voor dat het monopolie op brieven maximaal 350 gram en vijf maal het tarief van een standaardbrief mag bedragen. Nederland gaat met de wijziging in de Postwet echter verder en maakt daarmee gebruik van de mogelijkheid in de Richtlijn om een kleiner monopolie te hanteren.

TPG krijgt de taak om brieven en drukwerken tot twee kilogram en postpaketten tot tien kilogram in Nederland tegen enkelstuktarief en binnen de gestelde kwaliteitseisen vervoeren en bezorgen. Zo moet over een jaar 95 procent van de brieven tot en met 100 gram binnen 24 uur worden bezorgd. Deze universele dienst garandeert iedere burger in Nederland dat hij van een basispakket aan postvoorzieningen gebruik kan maken. Voor de universele dienst geldt een vrijstelling van BTW.

Het vervoer van grote partijen post, waarvoor korting wordt verleend, zal in de gewijzigde Postwet buiten de universele dienst vallen. Hierdoor moet over deze zendingen wel BTW in rekening worden gebracht. Andere aanbieders dan TPG kunnen hierdoor op gelijke voet met TPG concurreren. Over brieven die onder het monopolie vallen, blijft TPG vrijgesteld van BTW, ook als het gaat om grote partijen met korting.

De nieuwe Postwet maakt verder document exchange mogelijk, waarbij verzenders zelf hun post naar een verzamelpunt brengen en door een derde laten verspreiden over verschillende ophaalpunten. Deze dienst geldt ook voor brieven tot en met 100 gram en kan door elk bedrijf worden aangeboden.

Ten slotte zal TPG in de toekomst verplicht zijn andere aanbieders van postvervoer toegang te verlenen tot de postbussen tegen redelijke en objectief gerechtvaardigde voorwaarden en vergoedingen.

Lilly van Geest, 070-351 6887

31 mei 00 19:27

Deel: ' Nederlandse postwet gewijzigd; monopolie TPG kleiner '
Lees ook