Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de TweedeKamerderStaten-Generaal

Binnenhof4

Den Haag

Directie West- en Midden Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag


Datum

4 maart 2003

Behandeld

Huib de Bliek


Kenmerk

DWM 73/03

Telefoon

70-3486109


Blad

1/1

Fax

70-3485329


Bijlage(n)

1

E-Mail

huib-de.bliek@minbuza.nl


Betreft

Uw verzoek

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op uw verzoek van 11 februari 2003 met kenmerk 03-BuZa-03.

Na de uitspraken van de heer Ratelband in Bulgaarse media is door HM Ambassade te Sofia een korte persverklaring uitgegeven. Met deze persverklaring (bijgaand) werden uitspraken en persoon van de heer Ratelband in het juiste perspectief geplaatst.

De Ambassadeur heeft bovendien in de pers een toelichting gegeven op de verkiezingen in Nederland, de Nederlandse positie inzake de EU-uitbreiding en de politieke positie van de heer Ratelband.

Ondanks de negatieve reacties die de uitspraken van de heer Ratelband veroorzaakten, zijn de betrekkingen met kandidaat NAVO- en EU-lid Bulgarije uitstekend. De sfeer en inhoud van de besprekingen van de Staatssecretaris voor Europese Zaken afgelopen week in Bulgarije, onderschrijven dit nog eens.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Mr. J.G. de Hoop Scheffer

Embassy of the Netherlands

P R E S S R E L E A S E

The statements, as recorded in the interview in the newspaper "TRUD" do not in anyway reflect Dutch government policy.

Mr. Emile Ratelband is heading the list of a newly founded party. His party is participating in the general elections in the Netherlands on 22nd of January. According to the opinion polls, the expectation is that his party will not gain one seat. phone 962 54 81
fax 962 59 88
press@netherlandsembassy.bg
www.netherlandsembassy.bg

===

Deel: ' Nederlandse reactie op uitlatingen Ratelband voor Bulgaarse televisie '
Lees ook