BSEF

Nederlandse regering heft productieverbod brandvertrager op

Brussel, 28 Februari, 2003

Nederlandse regering heft productieverbod brandvertrager op

Het tijdelijk verbod op de productie, import, gebruik en opslag van de vlamvertrager BDBPT wordt niet verlengd(1). Deze beslissing van Staatssecretaris Van Geel is vandaag bekend gemaakt door het Ministerie van VROM.

'Wij zijn blij met het besluit van de Nederlandse regering om, een jaar nadat het was ingesteld, het verbod op productie, import, gebruik en opslag van de vlamvertrager BDBPT(2) nu op te heffen.' Aldus Dave Sanders, voorzitter van BSEF.

Het tijdelijk verbod bleek onterecht omdat de wetenschappelijk grond ervoor ontbrak. De stof wordt niet in het milieu aangetroffen en een eerste risico-onderzoek naar acute toxiciteit, uitgevoerd in januari 2002 voor de Nederlandse overheid in opdracht van de industrie, toonde aan dat er geen reden was tot bezorgdheid.

Als vervolg op de beslissing van vandaag zal in opdracht van het Ministerie van VROM verder risico-onderzoek worden uitgevoerd door het RIVM (Rijksinstituut voor Milieuhygiëne) naar de gevolgen van blootstelling gedurende lange termijn. Publicatie van de resultaten wordt verwacht tegen het einde van 2003.

'Er is behoefte aan een goede wetenschappelijk risicoanalyse van producten als BDBPT en wij steunen het initiatief van de Nederlandse regering om nader onderzoek te doen. De Nederlandse overheid kan rekenen op onze samenwerking.' verklaarde Dave Sanders.

De stof BDBPT wordt als brandvertrager in een breed scala van producten toegepast van afvoerpijpen tot wasemkappen in Europa en in een hele reeks van elektronische producten wereldwijd.

BSEF zet zich in om tegemoet te komen aan steeds hogere brandveiligheidseisen en tegelijkertijd aan adequate eisen op het gebied van milieu en volksgezondheid. Vlamvertragers zorgen dat materialen die zelf makkelijk branden nu brandveilig worden. Brand als een bron van luchtvervuiling wordt zo ook aangepakt. Brandvertragers leveren een belangrijke bijdrage aan consumentenveiligheid in de moderne maatschappij, waar mensen omringd zijn door moderne maar makkelijker ontvlambare materialen.

Voor verdere informatie contacteer Lawrie McLaren +32 2 733 93 70 of Jelle Frolich +31 653 734 503.

(1)https://www.vrom.nl/pagina.html?id=10482&site=persbericht (2)BDBPT (Brominated dibromopropyl ether of Tetrabromobisphenol A) is called by various commercial trade names, including FR 720, HP 8OO and PE 68, and is identified by the CAS number 21850-44-2.

28 feb 03 18:14

Deel: ' Nederlandse regering heft productieverbod brandvertrager op '
Lees ook