Het Nederlandse Rode Kruis

26 februari 2003
Dag van de Vrouw: Nederlandse Rode Kruis medefinanciert wederopbouw van gezondheidscentra

Op 8 maart is het Dag van de Vrouw. Vrouwen in ontwikkelingslanden zijn vaak extra kwetsbaar. Het leven van veel mensen in de provincie Gujarat, India, wijzigde drastisch door de verwoestende aardbeving op 26 januari 2001 die slechts één minuut en 40 seconden duurde. In India werd een groot deel van de gezondheidsinfrastructuur verwoest.

Bij de wederopbouw wordt extra aandacht besteed aan de behoeften van vrouwen en kinderen. Zo worden er meer dan 200 anganwadies opgericht. Dorpsanganwadies zijn een plek waar vrouwen en kinderen terechtkunnen. Ze geven aanvullend voedsel, peuteronderwijs, gezondheidsadvies en monitoren de gezondheid van kinderen tot vijf jaar. Daarnaast worden traditionele vroedvrouwen getraind en uitgerust om de kindersterfte terug te dringen.

Het Indiase Rode Kruis ontwikkelde het wederopbouwprogramma om de kwetsbaarheid voor rampen te verminderen. Het programma voorziet in gezondheidsvoorlichting, watervoorzieningen en wederopbouw van gezondheidsfaciliteiten, zodanig dat "de overlevenden zich sterker voelen dan vóór de aardbeving en goed voorbereid zijn op eventuele volgende rampen" aldus Dr. Ganthimathi, adjunct secretaris van het Indiase Rode Kruis.

Het Nederlandse Rode Kruis heeft in totaal 660.000 euro ter beschikking gesteld aan het wederopbouwprogramma in India, waarvan 30 procent bestemd is voor het water- en sanitatieprogramma en 70 procent voor het gezondheidsprogramma. Het Nederlandse Rode Kruis heeft daarnaast drie experts uitgeleend aan het wederopbouwprogramma in India.

Meer informatie:

* Wederopbouw in India

Zoekwoorden:

Deel: ' Nederlandse Rode Kruis medefinanciert wederopbouw gezondheidscentra '
Lees ook