Ministerie van Financien

Titel: Nederlandse staatsobligaties 1999Aan:

De Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

mw. J. van Nieuwenhoven

Plein 22511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

99.244

8 april 1999

Onderwerp

Nederlandse staatsobligaties 1999

Hierbij heb ik het genoegen u de publicatie Nederlandse staatsobligaties 1999 aan te bieden. Deze jaaruitgave van het Agentschap licht het te voeren financieringsbeleid van de Staat in 1999 toe en bevat daarnaast een aantal andere onderwerpen die van belang zijn voor beleggers en intermediairs op de financiële markten.

Er wordt in dit beleidsoverzicht aandacht besteed aan de introductie van een internationaal samengestelde groep Primary Dealers. Hierdoor wordt de distributie van Nederlandse staatsleningen op de primaire markt in het eurogebied en daarbuiten verbeterd. Verder wordt besproken de Asset and Liability Management studie die het Agentschap heeft uitgevoerd met behulp van een externe consultant. De resultaten van deze studie maken een adequater schuldbeheer mogelijk.

Ik vertrouw er op dat deze jaaruitgave voor u nuttige en interessante informatie bevat.

De Minister van Financiën,

drs. G. Zalm

Deel: ' Nederlandse staatsobligaties 1999 '
Lees ook