European Commission

IP/02/1080

Brussel, 17 juli 2002

Nederlandse steun voor containerterminal in Alkmaar: de Commissie start een onderzoekprocedure

De Commissie heeft vandaag besloten een officiële onderzoekprocedure(1)
te starten in verband met de investeringssubsidie die de provincie Noord-Holland wil geven voor de Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC). Men wil afvaltransport over de binnenwateren bevorderen door subsidie te geven voor de bouw van een afvalcontainerterminal in de buurt van de verbrandingsinstallatie van HVC. Een en ander leidt tot vragen over mogelijke concurrentievervalsing op de afvalverbrandings- en verwijderingsmarkt.

De provincie Noord-Holland is van plan HVC een eenmalige investeringssubsidie te geven van meer dan 5 miljoen euro, d.i. ongeveer 70% van de totale bouwkosten van de containerterminal. De locatie van de containerterminal, in Alkmaar, in de onmiddellijke nabijheid van een door HVC geëxploiteerde
afvalverbrandingsinstallatie, betekent een stimulans om het huishoudelijk afval over de binnenwateren in plaats van over de weg aan te voeren. HVC is een particulier bedrijf, waarvan de aandelen in handen zijn van gemeenten.

Op het ogenblik heeft de Commissie nog niet voldoende informatie om uit te maken of de geplande staatsbijdrage überhaupt nodig is om de uitvoering van het project mogelijk te maken. Voorts moet de Commissie onderzoeken of er sprake is van mogelijke vervalsing van concurrentie tussen binnenvaartterminals, en moet zij proberen de impact van de subsidie op de afvalbeheersmarkt te analyseren.

(1)
Vastgelegd in artikel 88, lid 2 van het EG-Verdrag

Zoekwoorden:

Deel: ' Nederlandse steun containerterminal Alkmaar EC start onderzoek '
Lees ook