P E R S B E R I C H T

Nederlandse vredesaktiviste veroordeeld tot week cel

Coulport (Schotland), 16 augustus 1999. Vanochtend is de Nederlandse vredesaktiviste Marjan Willemsen (22, Gemert) door een Schotse politierechter veroordeeld tot een week gevangenisstraf, wegens het niet betalen van een nog openstaande boete van 100 pond.

De boete was haar in februari dit jaar opgelegd vanwege haar aandeel in een geweldloze blokkade-aktie van de Schotse atoomduikbotenbasis in Faslane. ,,Ik heb van het begin af aan al gezegd dat ik niet bereid was de boete te betalen. Ik heb niets misdaan. Ik handelde slechts in overeenstemming met het internationale recht'', zo verklaarde Marjan Willemsen vanochtend voor de rechter.

De rechter bleek niet bereid de afgelopen drie dagen in voorarrest mee te tellen. Marjan is overgebracht naar de vrouwengevangenis Cornton Vale.

Marjan Willemsen neemt momenteel, samen met drie andere Nederlanders, deel aan een veertiendaags vredes-aktiekamp in Schotland, als lid van de internationale Trident Ploughshares 2000-kampagne (TP2000). Afgelopen vrijdag werd zij in het aktiekamp gearresteerd, nadat zij door een politieman was herkend. Het weekend bracht zij in een politiecel door.

Het TP2000 aktiekamp richt zich tegen de nukleaire basis in de haven van Clyde/Schotland, waar zich het Britse atoomduikboten-arsenaal bevindt. Het aktiekamp startte op 8 augustus en zal duren tot 22 augustus. Tot nu toe werden 42 vredesaktivisten gearresteerd, waaronder drie Nederlanders. De akties gaan de komende week onverminderd door. Aan het aktiekamp doen ruim honderd geweldloze vredesaktivisten uit diverse landen mee.

Alle TP2000 aktivisten hebben openlijk verklaard zich door middel van geweldloze direkte ontwapeningsakties te zullen inzetten tegen de illegale Britse massavernietigingswapens. Alle aktivisten volgden een uitvoerige geweldloosheidstraining.

Kernwapens zijn illegaal

In juli 1996 verklaarde het Internationaal Gerechtshof te Den Haag dat het gebruik van of het dreigen met kernwapens in het algemeen strijd is met Internationale Humanitair Recht, en dat alle landen een verplichting hebben om onderhandelingen te beginnen om een verbod op kernwapens te bewerkstelligen.

De aktivisten beroepen zich ondermeer op de 'Neurenberg-principes', die iedere burger het recht en de plicht geven om misdaden tegen de menselijkheid te voorkomen.
,,Ze hebben opnieuw de verkeerde mensen gearresteerd. Diegenen die verantwoordelijk zijn voor dit illegaal kernwapenbeleid zouden nu eindelijk wel eens berecht mogen worden'', aldus Marjan Willemsen.

Akties tegen kernwapens in Nederland

Ook in Nederland liggen - illegale - atoomwapens opgeslagen. De Brabantse vliegbasis Volkel herbergt minstens tien Amerikaanse kernbommen. De aanwezigheid daarvan werd in november 1998 door minister Van Aartsen bevestigd.

Op 1 oktober zal er op Volkel een burger-inspektie plaatsvinden, waarbij om opheldering zal worden gevraagd van de exakte lokatie van de kernwapens. Opdat deze vervolgens kunnen worden verwijderd.

Noten voor de redaktie:


- Het TP2000 aktiekamp is telefonisch bereikbaar op: 01436-850488 (mob. 07775 711 054) - David Mackenzie Website: https://www.gn.apc.org/tp2000/


- Trident Ploughshares 2000, 42-46 Bethel Street, Norwich, Norfolk, NR2 1NR, UK
tel + 44 (0) 1603 611953
fax + 44 (0) 1603 633174
https://www.gn.apc.org/tp2000/
Email : tp2000@gn.apc.org


- Meer informatie over de eerdere akties in Schotland vindt u op de website https://www.ddh.nl/vrede

Op deze website ook veel Nederlandstalige info over (akties tegen) kernwapens in Nederland, alsmede eerdere persberichten.

Deel: ' Nederlandse vredesaktiviste veroordeeld tot week cel '
Lees ook