INTERVIEWNSS

Nederlandse vrouwen maken zich zorgen over de oorlog in Irak en de gevolgen van een dergelijke oorlog.

Uit een telefonisch onderzoek van INTERVIEW-NSS, gehouden op 21 en 22 maart onder een representatieve steekproef van ruim 500 Nederlanders van 18 jaar en ouder, blijkt dat maar liefst 70% van de Nederlandse vrouwen zich zorgen maakt over de oorlog in Irak en de gevolgen van een dergelijke oorlog. Bij de Nederlandse mannen ligt dit percentage ruim lager (42%). Het overgrote deel (90%) van de Nederlandse bevolking denkt echter niet dat Nederland een groot risico loopt op terroristische aanslagen.

Andere interessante uitkomsten van dit onderzoek zijn de volgende:


- Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan dat de oorlog in Irak in bepaalde mate invloed gaat hebben op het persoonlijk leven;
- Eén op de drie Nederlanders is het eens met het besluit van de Verenigde Staten en Groot Brittannië om te beginnen met de oorlog in Irak. Met name onder vrouwen en jongeren (18-29 jaar) ligt het aantal steunbetuigingen lager (beide 22%);

- De helft van de Nederlanders denkt dat de oorlog in Irak langer dan een maand in beslag gaat nemen. 10% denkt dat de gewapende strijd zelfs langer dan een half jaar gaat duren. Slechts 2% denkt dat binnen een week één der beide partijen de strijd in zijn voordeel zal beslissen;

- Slechts een kwart van Nederlanders denkt dat de kans op een formatie van CDA en PvdA binnen 4 weken groot is; hierbij moet wel worden opgemerkt dat dit onderzoek plaats heeft gevonden voordat Jan Peter Balkenende en Wouter Bos bekend maakten dat de oorlog in Irak een formatie van CDA en PvdA niet (meer) in de weg zal staan;
- Ongeveer 6 op de 10 Nederlanders is het eens met het besluit van Koningin Beatrix om het Staatsbezoek in Zuid Amerika voort te zetten ondanks het uitbreken van de oorlog in Irak;

- Bijna de helft van alle Nederlanders denkt zeker te weten dat deze oorlog niet zal leiden tot meer stabiliteit in het Midden Oosten.

Voor gedetailleerde cijfers verwijzen wij naar bijgaande tabellen.

Profiel Interview-NSS
Interview-NSS is een Amsterdam gevestigd marktonderzoekbureau met een internationaal werkveld. Het bureau is medio 1999 ontstaan na de integratie van CSEM, Inter/View International en NSS Research & Consultancy. Interview-NSS is een full-service marktonderzoekbureau dat traditioneel een vooraanstaande positie bekleedt op het gebied van opinieonderzoek. Het is echter ook het eerste bureau dat haar focus heeft verlegd van traditioneel marktonderzoek naar het meten en verklaren van klantrelaties. Interview-NSS ondersteunt hierbij ondernemingen bij het optimaliseren van hun relaties met markten en klanten, door het verzamelen, analyseren, modelleren en interpreteren van informatie. Sinds april 2002 maakt Interview-NSS deel uit van SNT Group N.V.

Profiel SNT Group
SNT participeert in de ontwikkeling van CRM-concepten voor opdrachtgevers. SNT geeft uitvoering aan deze concepten door opdrachtgevers via telefoon, e-mail, chat, co-browsing en SMS bereikbaar te maken voor hun klanten. Uit deze klantcontacten wordt met behulp van datamining technieken managementinformatie gedestilleerd die opdrachtgevers kunnen aanwenden om hun marketingstrategie verder in te vullen en duurzame relaties met klanten op te bouwen. Met ruim 12.000 medewerkers verleent SNT vanuit 50 vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en Frankrijk jaarlijks goede service aan miljoenen consumenten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Marianne Bank (020-60 70 827) of René Spaans (020-60 70 789)

Eens/ oneens met het besluit van de VS en GB om te beginnen met de oorlog in Irak

allen mannen vrouwen 18-29 jaar (helemaal) eens 33% 45% 22% 22% (helemaal) oneens 45% 25% 54% 58% neutraal/ geen mening 22% 30% 24% 20%

Zorgen over de oorlog in Irak en de gevolgen van een dergelijke oorlog
allen mannen vrouwen veel zorgen 56% 42% 70% weinig of geen zorgen 43% 56% 30%
neutraal/ geen mening 1% 2% 0%

De verwachte duur van de oorlog

allen
korter dan 1 week 2%
tussen 1 week en 2 weken 12%
tussen 2 weken en een maand 25%
1-3 maanden 27%
3-6 maanden 11%
langer dan een half jaar 10%
weet niet/geen mening 13%

De kans op een kabinetsformatie CDA en PvdA binnen 4 weken
allen
(zeer) groot 24%
(zeer) klein 47%
neutraal/ geen mening 29%

Eens/ oneens met het besluit van Koningin Beatrix om het Staatsbezoek
in Zuid Amerika voort te zetten ondanks het uitbreken van oorlog in Irak
allen mannen vrouwen (helemaal) eens 61% 72% 51%
(helemaal) oneens 16% 12% 20% neutraal/ geen mening 23% 16% 29%

Deze oorlog zal leiden tot meer stabiliteit in het Midden Oosten
allen
ja, zeker 20%
misschien 24%
zeker niet 46%
weet niet/ geen mening 10%

Deze oorlog heeft invloed op mijn persoonlijk
leven
allen
ja, zeker 23%
misschien 24%
zeker niet 53%
weet niet/ geen mening 10%

Mocht dit bestand u niet goed hebben bereikt, dan kunt u contact opnemen met:
Marianne Bank (020-60 70 827) of René Spaans (020-60 70 789)

25 mrt 03 16:43

Deel: ' Nederlandse vrouwen maken zich zorgen over de oorlog in Irak '
Lees ook