Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederwiet steeds sterker

Nederwiet bevat een steeds hoger percentage aan werkzame stoffen. Dat percentage steeg in vier jaar van 8,6 procent tot 15,2 procent in 2002.

Door veredeling bij de teelt en toename van binnenteelt bevat nederwiet een steeds hoger percentage werkzame stoffen. Het stijgende percentage aan werkzame stoffen blijkt uit het rapport THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2001-2002) van het Trimbos-instituut. Sinds 1999 wordt de sterkte gemeten van in coffeeshops gekochte cannabis.

Volgens staatssecretaris Ross is het stijgende percentage aan werkzame stoffen reden om meer aandacht te besteden aan de ontmoediging van cannabisgebruik. Hoewel er relatief weinig bekend is over een verband tussen de sterkte van cannabis en gezondheidseffecten, ziet Ross de steeds sterkere nederwiet als een ongewenste ontwikkeling. Zorgelijk is dat onervaren gebruikers onverwacht heftige effecten kunnen ervaren. Dit kan leiden tot angst- en paniekaanvallen, zo schrijft de staatssecretaris vandaag in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer.

Het ministerie van VWS werkt momenteel aan een actieplan om cannabisgebruik te ontmoedigen. Het plan moet vooral voorkomen dat jongeren uit risicogroepen beginnen met het gebruik van cannabis. In juni 2003 wordt een interdepartementale beleidsbrief van de ministers van Justitie, Binnenlandse zaken en VWS gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Daarin wordt de aanpak van huisteelt van nederwiet, sterkere handhaving van de gedoogcriteria en beperking van het soft-drugstoerisme behandeld. Ook wordt bekeken of het percentage werkzame stoffen in cannabis aan regels is te binden.

Cannabis
1.
Cannabis
Kamerstuk, 11-3-2003

Om het kamerstuk op te halen: Zie het origineel http://www.minvws.nl/document...er=393&page=19352 .

Deel: ' Nederwiet steeds sterker '
Lees ook