Rabobank Nederland

Nedlloyd lijdt verlies NBU NLG 5 miljoen

Beursmedia/Betten, 18/3/1999

Nedlloyd heeft over 1998 een verlies uit normale bedrijfsuitoefening geleden van NLG 5 miljoen tegen een winst uit normale bedrijfsuitoefening over 1997 van NLG 32 miljoen. Het nettoresultaat kwam uit op NLG 64 miljoen tegen NLG 72 miljoen een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat van de sector Europees Transport & Distributie steeg met 30%. Dat heeft de transportonderneming donderdag bekendgemaakt.

Per aandeel kwam het verlies uit normale bedrijfsuitoefening uit op NLG 0,22 tegen een winst van NLG 1,42 een jaar eerder. Het nettoresultaat per aandeel bedroeg NLG 2,86 tegen NLG 3,19 een jaar eerder. Het dividend blijft onveranderd op NLG 1,25. De netto omzet van Nedlloyd (exclusief het 50% belang in P&O Nedlloyd) is met NLG
3.570 miljoen ca 3% hoger dan in 1997.

De sector Europees Transport & Distributie boekte in het vierde kwartaal van 1998 een bedrijfsresultaat van NLG 20 miljoen tegen NLG
16 miljoen een jaar eerder. Over geheel 1998 bedroeg het bedrijfsresultaat NLG 70 miljoen. Na allocatie van corporate overheads heeft de sector volgens Nedlloyd nagenoeg haar rendementsdoelstelling van 10% op gemiddeld werkkapitaal behaald.
Van Gend & Loos, Nedlloyd Unitrans en Nedlloyd Distribution Services behaalden een gecombineerd bedrijfsresultaat van NLG 35 miljoen, NLG 2 miljoen hoger dan in 1997. De logistieke activiteiten (Nedlloyd Flowmasters, Nedlloyd Districenters, Nedlloyd Chemicals Logistics, Nedlloyd Fashion Services en Gerlach) boekten een bedrijfsresultaat van NLG 35 miljoen tegen NLG 21 miljoen een jaar eerder. De omzet van de sector Europees Transport & Distributie steeg met 6% naar NLG 3.219 miljoen.

Over het vierde kwartaal heeft Nedlloyd een resultaat van NLG 24 miljoen (1997: NLG 31 miljoen) uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting behaald. Gecorrigeerd voor eenmalige posten bij P&O Nedlloyd van in totaal NLG 17 miljoen (voorziening afvloeiing Brits vlootpersoneel en boekverliezen op de sloop van schepen) betekent dit een verbetering van NLG 10 miljoen. Voor geheel 1998 is het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening gecorrigeerd voor eenmalige posten NLG
18 miljoen', aldus Nedlloyd.

Deel: ' Nedlloyd lijdt verlies NBU 5 miljoen gulden '
Lees ook