Nee, tegen Afghanistan!

Terreur is een vuur en vuur kun je niet doven met vuur

DEN HAAG, 20060202 -- Beste leden van de 2e kamer, Vandaag wordt er in de 2e kamer gedebatteerd of onze Nederlandse soldaten wel of niet naar Afghanistan moeten gaan. Ik hoop dat u de wijsheid en ook de moed heeft te besluiten om onze soldaten thuis te houden.


Natuurlijk hoop ik dat er na meer dan 25 jaar oorlog er eindelijk vrede zal zijn in Afghanistan.

Ik ben echter bang dat in tegenstelling tot andere vredesoperaties onze aanwezigheid in Afghanistan een averechts effect zal hebben op de situatie in Afghanistan. In plaats van vrede te zaaien zullen wij oorlog oogsten. Deze oorlog zal niet alleen in Afghanistan geoogst worden. Terreuraanslagen zoals in Madrid en in Londen kunnen dan ook Nederland treffen.

Samir. A en onbekende geestverwanten, de zogenaamde zelf-ontbranders, kunnen volledig zelfstandig zonder enig netwerk uitsluitend op basis van hetgeen wat aan informatie te verkrijgen is bijvoorbeeld via het Internet tot terreurdaden overgaan.

Omdat dit soort mensen de overtuiging heeft, dat Nederland en de andere westerse landen, niet naar Afghanistan gaan om vrede te brengen. Maar zij daar gaan om de moslims te vernederen en om de pijpleidingen en oliebelangen van grote Amerikaanse oliebedrijven veilig te stellen.

Zo stellen zij dat de president van Afghanistan dhr. Karzai o.a. op basis van berichten in de kranten Le Monde en Al Watan een positie beklede in het Amerikaanse Unocal het oliebedrijf van de familie Bush. De verslaafdheid aan olie en het veiligstellen van de regelmatige toevoer van olie is de dan ook de doorslaggevende reden waarom westerse soldaten naar Afghanistan gaan.

Want waarom worden er geen soldaten naar vele landen in Afrika gestuurd? Landen waarin bevolkingsgroepen zoals Hutu's en Tutu's elkaar hebben afgeslacht? Het antwoord is volgens deze 'extremisten' eenvoudig; er wonen daar geen moslims en er is geen olie.

Er is nooit een goede reden geweest voor de inval in Afghanistan. De Taliban waren bereid om Osama bin Laden voor een Islamitische rechtbank te veroordelen als de VS bewijzen zouden kunnen overleggen dat dhr. Bin Laden verantwoordelijk was voor de aanslagen van 11 september 2001.

De VS weigerden om bewijzen aan te leveren en wilde wraak en laten zien dat men niet ongestraft de VS mag aanvallen en besloten tot de gewapende overval in Afghanistan.

Zo had de PKK of het ANC van vroeger kantoren in Nederland. Zou het terecht geweest zijn voor Zuid-Afrika of Turkije om Nederland te bezetten vanwege de aanwezigheid van 'terroristische' organisaties op Nederlands grondgebied?

De inval in Afghanistan was fout. Het aan de macht helpen van een vertegenwoordiger van de Amerikaanse olie industrie was fout. En het sturen van onze Nederlandse soldaten naar Afghanistan is een grote fout en een grote vergissing, die u niet hoeft te maken.

Leden van de 2e kamer, terreur is een vuur en vuur kun je niet doven met vuur. Bezetting, geweld en tegengeweld door buitenlandse strijdkrachten in Afghanistan. Zal alleen maar meer geweld oproepen. De Russen waren niet in staat om de Afghanen te overwinnen door geweld. De Israëliërs zijn niet in staat geweest om na 50 jaar de harten van de Palestijnen te winnen door bezetting, oppressie en geweld te gebruiken.

En zo zullen wij als westerse landen ook niet in staat zijn om vrede te brengen in een Islamitisch land door middel van geweld.

Daarom, Nee tegen Afghanistan.

Abdullah Haselhoef,
publicist

Deel: ' 'Nee, tegen Afghanistan!' '
Lees ook