Provincie Utrecht

Persbericht

Negatief zwemadvies Vinkeveense Plassen

21-06-2002
In de Noord- en Zuidplas van de Vinkeveense Plassen zijn de afgelopen dagen grote hoeveelheden algen aangetroffen. De planten vormen een groene drijflaag op het water, net alsof er groene soep ligt. De provincie Utrecht, toezichthouder op het openbaar zwemwater, raadt zwemmen in de Vinkeveense Plassen momenteel af. Wel kan er gewoon gevaren worden op de plassen. Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en zijn uitvoerende organisatie Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) onderzoeken momenteel waarom de alg zo sterk is gaan groeien.

De alg kan stoffen afscheiden waar mensen en dieren ziek van kunnen worden. Omdat er een risico voor de gezondheid is als mensen nu gaan zwemmen in de Vinkeveense Plassen, geeft de provincie Utrecht een negatief zwemadvies. De waterkwaliteit wordt regelmatig en zorgvuldig gecontroleerd.

Drijflagen met algen kwamen in het verleden veelvuldig voor in de Vinkeveense Plassen. De waterkwaliteit in de plassen is de laatste jaren echter aanzienlijk verbeterd, onder meer door de aanleg van riolering. Dit heeft ervoor gezorgd dat er minder ongezuiverd afvalwater in de plassen komt. Ongezuiverd afvalwater bevat veel voedingsstoffen voor algen. Doordat nu minder voedingsstoffen in het water komen, hebben de algen minder te eten en groeien ze minder. Ondanks technische maatregelen kan toch nog overlast optreden, bijvoorbeeld als de weersomstandigheden goed zijn voor de groei en de wind alle algen naar elkaar drijft.

AGV/DWR onderzoekt wat de bron van het huidige probleem is. De alg die nu het probleem veroorzaakt is de Anabaena flos-aquae. De algen kunnen later nog terugkomen, ook als de overlast nu ophoudt.

Voor meer informatie over zwemwater kunt u contact opnemen met de zwemwatertelefoon van de provincie Utrecht, 030 - 258 21 58.

Meer informatie: Franca Olthof, telefoon 030 258 2657 of Franca.Olthof@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Negatief zwemadvies Vinkeveense Plassen '
Lees ook