Negatief zwemadvies voor Grunostrand Harkstede

Groningen, 18 september 2015

Negatief zwemadvies voor Grunostrand Harkstede

Voor het water bij het Grunostrand in Harkstede geldt een negatief zwemadvies. Er is een grote hoeveelheid bacteriën in het water gevonden. Deze bacteriën kunnen maag- of darmklachten veroorzaken bij zowel mens als dier. Er staan ook blauwe borden bij de zwemplas die meer informatie geven. Controle zwemlocaties De waterschappen controleren bij de officieel aangewezen zwemlocaties de kwaliteit van het water in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers. Hygiëne en veiligheid De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid, zoals drijflijnen, afvalbakken en douches. Op onze website (www.provinciegroningen.nl/zwemwater) is meer informatie te vinden over de zwemlocaties en de status van het zwemwater. U kunt ook terecht op www.zwemwater.nl of NOS Teletekst, pagina 725.

Deel: ' Negatief zwemadvies voor Grunostrand Harkstede '


Lees ook